Aktualności
Życie akademickie
23 Września
Od lewej: dr Arndt Freytag von Loringhoven (Ambasador Niemiec), dr Kai Sicks, dr Grażyna Żebrowska, Wojciech Murdzek; źródło: www.nawa.gov.pl
Opublikowano: 2021-09-23

Nowe możliwości dla studentów i naukowców z Polski i Niemiec

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podpisała porozumienia o współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej. To pierwsza tego typu umowa, jaką NAWA zawarła z zagraniczną instytucją partnerską.

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) to największa na świecie organizacja stypendialna. Istnieje od 1925 roku. DAAD jest stowarzyszeniem niemieckich uczelni wyższych i ich studentów. Posiada sieć 68 biur zagranicznych i ok. 470 lektoratów na całym świecie. Swoją działalność na rzecz polsko-niemieckiej współpracy akademickiej DAAD prowadzi od 1958 roku. W 1997 roku zostało założone Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie. Obecnie DAAD oferuje 54 programy finansujące i wspierające dalszy rozwój polsko-niemieckiej współpracy akademickiej.

Porozumienie przewiduje m.in. stypendia dla polskich studentów, doktorantów i naukowców w Niemczech, przyznawane przez DAAD, oraz stypendia dla niemieckich studentów, doktorantów i naukowców na pobyty w Polsce, przyznawane przez NAWA. Pozwoli także na rozszerzanie polsko-niemieckiej współpracy międzyuczelnianej, wspieranie nauczania języka narodowego w kraju drugiej strony czy też wzajemną promocję oferty stypendialnej i współdziałanie w obszarze marketingu zagranicznego systemów szkolnictwa wyższego. Daje też podstawę do podejmowania nowych wspólnych inicjatyw programowych, odpowiadających na nieszablonowe wyzwania, przed jakimi staje obecnie świat akademicki.

To pierwsza tego typu umowa z zagraniczną instytucją partnerską, podpisywaną przez NAWA. Wybór instytucji pokazuje, jak istotnym partnerem jest dla nas strona niemiecka. Teraz ta współpraca zyskuje solidne ramy. Dziś, gdy obraz może zmienić się w ciągu niemal jednego dnia, co dobrze pokazała pandemia, ważni są sprawdzeni partnerzy – przekonuje dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Uroczyste popisanie porozumienia nastąpiło 21 września Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Nasze biuro w Warszawie jest jedną z naszych najważniejszych placówek, co najlepiej świadczy o tym, jak ważna jest dla nas współpraca z Polską. Teraz łączymy siły, by zwiększyć atrakcyjność obu krajów u naszych studentów – zaznacza dr Kai Sicks, Sekretarz Generalny DAAD.

Obecny na uroczystości Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki przypomniał o mijającej właśnie 30. rocznicy podpisania przełomowego Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie.

A dziś spotykamy się, by mówić o przyszłości. Bo tym właśnie jest to porozumienie, które – mam nadzieję – zwiększy nie tylko wymianę studentów, ale i wspólnych projektów naukowych. Cieszymy się, że po drugiej stronie mamy tak silnego partnera jak DAAD. To podstawa do budowania dobrego sąsiedztwa nie tylko w obszarze nauki – zapewnił.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej to rządowa agencja, działająca na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki poprzez wspieranie współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Instytucja powstała w 2017 r. i od tego momentu uruchomiła ponad 20 programów, m.in. Polskie Powroty NAWA, stypendia dla zagranicznych naukowców – program Ulam NAWA, program Welcome to Poland, program Banach NAWA. Dzięki nim wspiera naukowców, instytucje polskiego systemu nauki i szkolnictwa wyższego, oferuje stypendia dla zagranicznych studentów na studia w Polsce, a także promuje język polski i kulturę polską na świecie.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)