Aktualności
Życie akademickie
31 Marca
Źródło: WSB we Wrocławiu
Opublikowano: 2022-03-31

Nowe możliwości dla studentów prawa w WSB we Wrocławiu

Do grona partnerów biznesowych wrocławskiej Wyższej Szkoły Bankowej dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. To kolejny krok uczelni w rozwijaniu prawniczych kierunków studiów.

Współpraca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z Okręgową Izbą Radców Prawnych została nawiązana w 2020 roku i od tego momentu jest sukcesywnie poszerzana o nowe obszary. Niedawno strony zawarły porozumienie o partnerstwie biznesowym. Obejmuje ono współpracę w obszarze kształcenia i badań naukowych, co bezpośrednio ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności studiów prawniczych oferowanych przez uczelnię.

Współpraca WSB z Okręgową Izbą Radców Prawnych we Wrocławiu oznacza dla naszych studentów większe możliwości poznawania regulacji prawnych w praktyce zawodowej. Tak jak studenci mają różne zainteresowania, kancelarie specjalizują się w różnych gałęziach prawa np. karnym, cywilnym, handlowym czy rodzinnym. OIRP zrzesza kancelarie działające na terenie całego Wrocławia i okolicznych miejscowości, co pozwoli studentom na wybór miejsca praktyk. Nasz partner zyska dzięki tej współpracy studentów chętnych do rozwoju i pracy. Dołączając do Rady Biznesu dla kierunków prawo i prawo w biznesie, dodatkowo będzie opiniował program kształcenia i treści przedmiotów realizowanych na tych kierunkach, a także konsultował programy praktyk, staży i ćwiczeń typu case study, przez co przyczyni się do upraktycznienia kształcenia na tych kierunkach. Skorzystają więc na tym studenci, którzy będą lepiej przygotowani do pracy w zawodzie oraz ich przyszli pracodawcy, którzy będą mogli zatrudnić absolwentów mających już realne rozeznanie w branży – zapowiada dr Joanna Filaber, menedżer kierunków: prawo i prawo w biznesie.

Jako partner biznesowy uczelni Izba rozpoczęła współpracę z Biurem Karier WSB we Wrocławiu, której efekty będą dostępne dla studentów i absolwentów WSB. Współpraca obejmie m.in.: organizację praktyk i staży oraz konsultowanie ich programu, prowadzenie szkoleń tematycznie związanych z prawem i pracą w branży prawniczej, uczestnictwo Izby w dedykowanych spotkaniach ze studentami kierunku w celu przedstawienia ścieżki rozwoju.

Cieszę się, że zyskaliśmy kolejnego partnera, z którym będziemy mogli wspólnie realizować projekty dla naszych studentów. Szczególnie istotnym elementem współpracy jest możliwość zapewnienia miejsc praktyk wśród członków izby. Pozwoli to na podnoszenie kwalifikacji naszych studentów w środowisku rzeczywistym, a podmiotom oferującym praktyki umożliwi pozyskanie potencjalnych pracowników –mówi Agnieszka Pijaczyńska, dyrektor Biura Karier.

Sygnatariuszem porozumienia po stronie uczelni był dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem prof. dr hab. Marian Noga, a po stronie partnera biznesowego – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu dr hab. Tomasz Scheffler oraz wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Krystian Mularczyk.

Wchodząc w ścisłą współpracę, WSB zobowiązała się do kształcenia członków naszej Izby na preferencyjnych warunkach, do współpracy w ramach realizacji projektów naukowo-badawczych, umożliwienia radcom prawnym i aplikantom z OIRP Wrocław korzystania z biblioteki WSB we Wrocławiu oraz umożliwiania publikacji w Zeszytach Naukowych, a także uczestnictwa w konferencjach naukowych i seminariach. Zobowiązaliśmy się do współdziałania w zakresie organizacji staży i praktyk dla studentów i absolwentów WSB we Wrocławiu, wsparcia przy organizowaniu szkoleń, opiniowania kierunków rozwoju uczelni oraz możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalnościowych. Poszerzanie horyzontów, podnoszenie kwalifikacji, nabywanie wiedzy – to nasze wspólne cele, dlatego nie było dla mnie zaskoczeniem, że nasza kooperacja rozszerzy się także o takie pola współpracy – przekonuje Krystian Mularczyk, wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych.

Współpraca z otoczeniem gospodarczym pozwala uczelni na upraktycznianie programów kształcenia i kształtowania oferty tak, aby wychodziła naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom rynku pracy. Dzięki temu studenci już w trakcie studiów poznają swoją branżę i jej przedstawicieli, uczą się bezpośrednio od praktyków, korzystając z ich wiedzy i doświadczenia podczas zajęć, wizyt studyjnych, szkoleń podnoszących kompetencje i przy wielu innych okazjach.

Działające w WSB Instytut Współpracy z Biznesem, Biuro Karier, menedżerowie kierunków studiów czy Rady Biznesu są zaangażowane nie tylko w kształtowanie aktualnej oferty kierunków i specjalności, ale też długofalowo współpracują z szeroko rozumianym otoczeniem biznesowym. Owocuje to wspólnymi projektami realizowanymi na styku nauki i biznesu, z których korzystają przede wszystkim studenci.

Katarzyna Saranek, źródło: WSB we Wrocławiu

Dyskusja (0 komentarzy)