Aktualności
Życie akademickie
05 Lutego
Opublikowano: 2019-02-05

Nowe uprawnienia doktorskie Uniwersytetu Rzeszowskiego

Kolejny wydział Uniwersytetu Rzeszowskiego decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora. 

Do tej pory uprawnienia do doktoryzowania miało sześć wydziałów podkarpackiej uczelni: Pedagogiczny, Socjologiczno-Historyczny, Ekonomii, Biologiczno-Rolniczy, Filologiczny i Medyczny. 28 stycznia do grona tego dołączył Wydział Prawa i Administracji, który otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.

– To ważna dla wydziału decyzja. Z jednej strony podkreśla silną i stabilną pozycję naszej jednostki, z drugiej zaś otwiera drogę do dalszego rozwoju dla naszych studentów, absolwentów i młodych pracowników nauki, którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem prawnika i naszym miastem – mówi dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UR.

Wydział w obecnej postaci działa od 2001 roku, czyli od momentu założenia Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wcześniej funkcjonował w tamtejszej filii UMCS. Od 1980 roku prowadzone są na nim magisterskie studia prawnicze.

Z kolei działający od 2005 roku Wydział Medyczny, dotąd z uprawnieniami jedynie w naukach o zdrowiu, otrzymał kolejne: do nadawania stopnia doktora nauk medycznych. Jak zaznaczają władze uczelni, to kolejny krok w budowaniu silnej medycyny w UR. Obecnie kandydaci zainteresowani tym obszarem nauki mają do dyspozycji 9 kierunków z najmłodszym – lekarskim (obecnie studiuje 4. rok).

– Cieszy nas, że Wydział Medyczny się rozwija. To kolejny krok na żmudnej drodze budowania pozycji zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. Uruchomiona niedawno ścieżka anglojęzyczna na kierunku lekarskim, uprawnienia, rozwój kadry i pozyskiwane granty pozwalają śmielej patrzeć w przyszłość – przyznaje prof. Artur Mazur, dziekan Wydziału Medycznego.

Od początku funkcjonowania uczelni pod obecną nazwą do końca ubiegłego roku wydziały uniwersytetu, posiadające stosowne uprawnienia, nadały stopień doktora habilitowanego 54 osobom. W tym czasie wypromowano 555 doktorów. UR zatrudnia ponad 1330 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym ponad 300 profesorów i doktorów habilitowanych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)