Aktualności
Życie akademickie
29 Października
Fot. Bartosz Kałużny
Opublikowano: 2020-10-29

Nowe władze Centrum Ceraneum

Dr hab. Ivan Petrov z Katedry Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Łódzkiego został nowym dyrektorem Ceraneum – Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana.

Centrum Ceraneum działa od 2011 roku. Powstało w efekcie długoletniej współpracy Katedry Historii Bizancjum na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ oraz Katedry Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym UŁ. Od samego początku funkcjonuje jako platforma współpracy naukowej i popularyzatorskiej nie tylko dwóch wspomnianych, ale także kolejnych wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Prawa i Administracji, Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Ekonomiczno-Socjologicznego.

W październiku nowa rektor uczelni, prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, podjęła decyzję o mianowaniu na stanowisko dyrektora Ceraneum w kadencji 2020–2024 dr. hab. Ivana Petrova, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej (na fot.). Jego zastępcą i przewodniczącym Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum został dr Paweł Filipczak z Katedry Historii Bizancjum UŁ. Obaj zostali wyłonieni w drodze głosowania, które odbyło się w lipcu. W roku 2011 pełnili funkcję pełnomocników rektora UŁ ds. utworzenia i organizacji Centrum Ceraneum, a latach 2012–2020 – sekretarzy naukowych Centrum. Zastąpią dotychczasowych dyrektorów jednostki: prof. dr. hab. Macieja Kokoszko oraz prof. dr. hab. Georgiego Minczewa, których kadencja dobiegła końca we wrześniu 2020 roku.

– Staramy się prowadzić badania w pełni interdyscyplinarne, łączące problematykę bizantyńską i słowiańską oraz orientalną, w szerokim zakresie chronologicznym, od około I do XVII wieku n.e. Z definicji są to badania międzynarodowe, i taki też profil naukowy, wyraźnie międzynarodowy, ma nasze Centrum – mówi dr Filipczak.

Obecnie Centrum skupia 130 badaczy reprezentujących 13 państw i 55 ośrodków naukowych. Nad profilem naukowym Centrum czuwa kilkudziesięcioosobowa grupa naukowców, z kraju i zagranicy, tworząca Międzynarodową Radę Naukową. Ceraneum uczestniczy także w programach wymiany, posiadając umowy o współpracy z 13 instytucjami w 8 krajach. Wielu z nich gościło w Łodzi albo na wykładach otwartych oraz konferencjach. Centrum Ceraneum jest także jednym z członków-założycieli Międzynarodowej Sieci Badawczej „Pax Byzantino-Slava”.

– Od początku naszej działalności położyliśmy duży nacisk na finasowanie badań ze źródeł zewnętrznych. Aktualnie członkowie Ceraneum z kilku jednostek UŁ realizują 9 zespołowych grantów krajowych i międzynarodowych, natomiast 24 projekty zostały już ukończone. Do chwili obecnej ogólna kwota dotychczas przyznanych nam dotacji ze źródeł zewnętrznych wyniosła niemal 4 mln zł – dodaje prof. Petrov.

Ważną międzynarodową inicjatywą jest redagowany w Ceraneum rocznik „Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Center for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe”, publikowany w Wydawnictwie UŁ i indeksowany w kilkudziesięciu bazach referencyjnych, w tym Web of Science oraz Scopus. Inną inicjatywą wydawniczą jest „Series Ceranea”, w ramach której ukazało się dotąd kilka tomów.

– Nasze Centrum posiada również księgozbiór powstały ze zbiorów przejętych od rodziny Ceranów, systematycznie uzupełniany innymi darowiznami i zakupami, przy stałym wsparciu Biblioteki UŁ. Obecnie kolekcja liczy ponad 6 tys. tytułów, a znaczna ich część ma unikatowy charakter – nie tylko w skali naszego kraju, ale w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi dr Filipczak.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)