Aktualności
Życie akademickie
19 Grudnia
Źródło: Facebook
Opublikowano: 2020-12-19

Nowe władze Forum Uczelni Technicznych

Paula Leśniewska, do początku grudnia przewodnicząca Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej, stanie 1 stycznia na czele Forum Uczelni Technicznych. Zastąpi Krzysztofa Pszczółkę z Politechniki Krakowskiej.   

Nowe władze na kadencję 2021 wyłoniono w sobotę 19 grudnia podczas Sesji Sprawozdawczo-Wyborczej Forum Uczelni Technicznych. Trzynastą w historii FUT przewodniczącą, i pierwszą wywodzącą się z Politechniki Łódzkiej, została Paula Leśniewska, absolwentka studiów I stopnia na kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, a obecnie studentka II stopnia zarządzania na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji. W mijającej kadencji była przewodniczącą Komisji Rewizyjnej FUT. Od października 2018 roku jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Do początku grudnia kierowała Samorządem Studenckim PŁ. Wcześniej, jako przewodnicząca Komisji ds. Pomocy Materialnej Samorządu Studenckiego PŁ (od 2016 r.), koordynowała m.in. prace nad stworzeniem PoliSocjalu – generatora listy dokumentów do stypendium socjalnego. Prowadzi szkolenia dla studentów z zakresu praw i obowiązków studenta. Dwukrotnie koordynowała Juwenalia Politechniki Łódzkiej, a także m.in. ogólnopolską konferencję „Pomoc materialna dla studentów”.

Członkami Prezydium FUT zostali:
  • Adrian Korzeniowski z Politechniki Łódzkiej
  • Jakub Kusiński z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie
  • Karolina Matuszewska z Politechniki Gdańskiej
  • Alicja Zielonka z Politechniki Lubelskiej
  • Maria Zienkiewicz z Politechniki Poznańskiej
  • Aleksandra Zmuda Trzebiatowska z Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki.

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów RP. Powstało w 2006 roku. Zrzesza 28 samorządów studenckich i 2 samorządy stowarzyszone uczelni technicznych, na których kształci się w sumie około 350 tys. studentów. Do zadań Forum należy m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami, reprezentowanie środowiska studenckiego uczelni technicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym opiniowanie aktów prawnych, wspieranie samorządności studenckiej. Sztandarowymi projektami FUT są: POLIgon – obóz szkoleniowy dla działaczy samorządowych (w tym roku odbyła się siódma edycja) oraz Konkurs Kół Naukowych KoKoN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)