Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Źródło: www.uni.wroc.pl
Opublikowano: 2019-12-13

Nowe władze Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Aleksy Borówka został nowym przewodniczącym Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Kierznowskiego.

Wybory nowych władz KRD odbyły się na XVI Zjeździe Delegatów w Warszawie. Przewodniczącym w kadencji 2020 został Aleksy Borówka, doktorant z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (nauki o polityce i administracji). Jest pierwszym reprezentantem wrocławskiej uczelni stojącym na czele KRD. W minionej kadencji pełnił funkcję pełnomocnika Zarządu ds. działalności naukowej. Ukończył studia z zarządzania (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz bezpieczeństwa międzynarodowego (UWr). Na Uniwersytecie Wrocławskim jest przedstawicielem doktorantów w Radzie Szkoły Doktorskiej, przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych, członkiem komisji senackich ds. jakości kształcenia oraz ds. nauczania. Jest dwukrotnym laureatem Międzynarodowej Olimpiady Geopolitycznej (II i III miejsce). Był konsultantem w Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Działa społecznie: jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia LIRA, wolontariuszem w Fundacji Ekopotencjał-Przestrzeń Możliwości i współzałożycielem Grupy Rekonstrukcyjnej SPAT Wrocław i RATS JWK. Zdobywał nagrody w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach pianistycznych.

Członkami Zarządu KRD w tej kadencji będą: Przemysław Brzuszczak (Uniwersytet Warszawski), Mikołaj Sałek (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Kossakowskiego PAN), Bartłomiej Skowronek (Śląski Uniwersytet Medyczny), Ewelina Sobecko (Śląski Uniwersytet Medyczny), Anna Szymczak (Uniwersytet Łódzki) oraz Tomasz Tokarski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Do jej statutowych zadań należy m.in. promowanie środowiska doktorantów, a także jego potrzeb edukacyjnych, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych; przedstawianie wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym opiniowanie projektów aktów normatywnych; ochrona praw i interesów doktorantów w kraju oraz polskich doktorantów za granicą; dbanie o podnoszenie jakości kształcenia doktorantów; wspieranie i promowanie samorządności doktorantów; kreowanie i promowanie w środowisku doktoranckim postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; wspieranie mobilności doktorantów oraz prowadzenie działalności upowszechniającej naukę.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)