Aktualności
Życie akademickie
07 Lipca
Opublikowano: 2020-07-07

Nowe władze Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych

Dr hab. Hubert Kowalski będzie nadal prezesem Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych. Wyboru władz na kadencję 2020–2023 dokonano 1 lipca.

Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych odbyło się w trybie online. Po raz kolejny funkcję prezesa SMU powierzono dr. hab. Hubertowi Kowalskiemu z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Stoi on na czele stowarzyszenia od momentu jego założenia, tj. od 2014 roku. W skład nowego Zarządu weszli ponadto: dr Magdalena Muskała (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes; dr Marek Bukowski (Muzeum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) – wiceprezes; dr Marta Piszczatowska (Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) – wiceprezes; mgr Joanna Ślaga, (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – wiceprezes; mgr Marta Szaszkiewicz (Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego) – sekretarz; dr Natalia Bahlawan (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – skarbnik

Geneza powstania w Polsce pierwszego stowarzyszenia zrzeszającego muzea działające w strukturach wyższych uczelni sięga 2012 roku. Wówczas to doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli polskich muzeów uczelnianych. Jego gospodarzem było Muzeum Politechniki Warszawskiej. Na zaproszenie odpowiedzieli muzealnicy z Białegostoku, Poznania, Krakowa, Gdyni, Gdańska i Warszawy. Do kolejnego spotkania doszło w murach Uniwersytetu Warszawskiego. Skutkiem prowadzonych rozmów było uruchomienie strony internetowej muzeauczelniane.pl. Po dwóch latach działań wspólne doświadczenia przedstawicieli akademickich jednostek muzealnych zaowocowały podjętą 28 maja 2014 roku decyzją o powołaniu Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych.

Najważniejszym celem SMU jest działalność na rzecz rozwoju muzeów uczelnianych oraz zachowania dziedzictwa akademickiego poprzez jego ochronę, upowszechnianie, promocję, a także wspieranie gromadzenia, dokumentowania i konserwacji zabytków, inicjowanie i prowadzenie badań naukowych. Co roku SMU organizuje ogólnopolską konferencję naukową (2016 – Nieborów, 2017 – Kraków, 2018 – Łódź, 2019 – Gdańsk), w trakcie której uczestnicy debatują o różnych aspektach działalności muzeów uczelnianych. Do stowarzyszenia należą lub współpracują z nim przedstawiciele 102 jednostek z całej Polski.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)