Aktualności
Życie akademickie
23 Kwietnia
Fot. Paweł Jankowski
Opublikowano: 2021-04-23

Nowi profesorowie honorowi Politechniki Białostockiej

Prof. Li Zhongxian z Chin, prof. Wołodymyr Onyszczenko z Ukrainy i prof. Dawid Gurgenidze z Gruzji zostali profesorami honorowymi Politechniki Białostockiej. To rektorzy partnerskich uczelni PB, zasłużeni dla rozwoju światowej nauki. 

Uroczystość nadania tytułów odbyła się 22 kwietnia w trybie hybrydowym, podczas uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Białostockiej w studiu Platon TV. Dzięki transmisjom na kanałach YouTube i Facebook mogli je obejrzeć widzowie na całym świecie.

Profesor honorowy Politechniki Białostockiej to godność nadawana osobistościom związanym z PB, które wywierają realny wpływ na kształtowanie pomyślnych warunków dla jej funkcjonowania oraz rozwoju, a także znacząco wzbogacają dorobek uczelni.

Przyznanie tego tytułu jest formą podziękowania składaną przez całą społeczność akademicką Politechniki Białostockiej – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor PB.

Nowymi profesorami honorowymi zostali rektorzy partnerskich uczelni Politechniki Biuałosotckiej: Li Zhongxian – rektor Tianjin Chengjian University (Chiny), prof. Wołodymyr Onyszczenko – rektor Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka (Ukraina) oraz prof. Dawid Gurgenidze – rektor Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego.

Prof. Li Zhongxian to uznany autorytet naukowy w zakresie zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof w budownictwie. Orędownik umiędzynarodowienia chińskiej edukacji technicznej za sprawą kontaktów z europejskimi ośrodkami akademickimi, w tym z Politechniką Białostocką. Inicjator utworzenia w strukturach Tianjin Chengjian University Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej. To projekt edukacyjny umożliwiający studentom chińskim odbycie studiów międzynarodowych w swoim kraju oraz uzyskanie podwójnych dyplomów na kierunkach: budownictwo, inżynieria środowiska, architektura, urbanistyka. Programy studiów zostały przygotowane przez Tianjin Chengjian University, Politechnikę Białostocką i Politechnikę Krakowską i spełniają wymagania programowe tych państw. Inicjatywa realizowana jest pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki RP.

Prof. Wołodymyr Onyszczenko od lat aktywnie wspiera integrację ukraińskiego systemu szkolnictwa wyższego z unijnymi ośrodkami akademickimi. Jako głównych partnerów do realizacji strategii internacjonalizacji wskazuje polskie uczelnie. Z jego inicjatywy w strukturach Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego – jednej z największych szkół wyższych na Ukrainie – powstało Centrum Ukraińsko-Polskie zajmujące się m.in. koordynacją mobilności i organizacją kursów języka polskiego dla studentów i dydaktyków ukraińskich, którzy chcą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej. Jego dokonania oraz zasługi dla rozwoju współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą są niepodważalne.

Gruziński Uniwersytet Techniczny, na którego czele stoi prof. Dawid Gurgenidze, to jeden z najpoważniejszych partnerów Politechniki Białostockiej w staraniach o pozyskanie grantów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Porozumienia zawarte m.in. w programie Akademickich Partnerstw Międzynarodowych umożliwiły uczelni z Polski i Gruzji rozwijanie mobilności studentów, kadry akademickiej oraz organizację szkół letnich. Wniosły one znaczącą wartość do zintegrowania i podniesienia jakości kształcenia na kierunku budownictwo. Aktywna współpraca Politechniki Białostockiej i Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego objęła też wymianę międzynarodową w ramach programu Erasmus+, dzięki której na obu uczelniach partnerskich zajęcia dydaktyczne dla studentów prowadzili profesorowie wizytujący z Polski i Gruzji.

Godność profesora honorowego Politechniki Białostockiej nadano dotychczas 11 osobistościom ze świata nauki, w tym dwóm uczonym z zagranicy. Otrzymali ją: prof. dr hab. inż. Jan Ryszard Dąbrowski, prof. dr. hab. inż. Kazimierz Pieńkowski, prof. dr. hab. inż. Ivan Zharski (Białoruś), prof. dr. hab. inż. Józef Jasiczak, prof. dr. hab. inż. Janusz Jeżowiecki, prof. Hao Wang (Chiny), prof. dr. hab. inż. arch. Witold Czarnecki, prof. dr hab. inż. Mikołaj Busłowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk, prof. dr hab. inż. Franciszek Siemieniako.

MK, źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)