Aktualności
Życie akademickie
04 Maja
Fot. Paweł Sudara
Opublikowano: 2021-05-04

Nowoczesna sala projektowa uzupełnień protetycznych w GUMed

Studenci kształcący się na kierunku techniki dentystyczne w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym mogą rozwijać swoje umiejętności w nowoczesnej pracowni projektowej uzupełnień protetycznych, która powstała w Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia. 

W uroczystym otwarciu pracowni, które odbyło się 28 kwietnia, udział wzięli: rektor prof. Marcin Gruchała, prorektor ds. rozwoju i organizacji kształcenia prof. Jacek Bigda, prodziekan Wydziału Lekarskiego dr hab. Aida Kusiak, prodziekan Wydziału Lekarskiego w kadencji 2012–2020 prof. Marek Niedoszytko oraz dr hab. Maria Prośba-Mackiewicz – kierownik Zakładu w latach 2005–2013.

To kolejny krok ku bardziej nowoczesnemu i przyjaznemu studentom sposobowi nauczania na kierunku techniki dentystyczne. Pamiętajmy, że system opieki zdrowotnej nie opiera się wyłącznie na lekarzach i pielęgniarkach; ważną rolę odgrywają również technicy dentystyczni, którzy wykonując uzupełnienia protetyczne, wpływają na pomyślny wynik m.in. leczenia protetycznego i stomatologiczno-chirurgicznego – podkreśla rektor GUMed.

Inwestycja była możliwa dzięki realizacji projektu „Wielomodułowy program poprawy efektywności i jakości funkcjonowania Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego” współfinansowanego ze środków unijnych. Realizacja zadania trwała ponad 2 lata, a jego całkowita wartość wyniosła ponad 288 100 zł. Jak zaznacza prof. Jacek Bigda, kierownik projektu, stworzenie pracowni projektowej uzupełnień protetycznych było niezbędne na kierunku techniki dentystyczne w związku z dynamicznym rozwojem technologii cyfrowych. Prof. Marek Niedoszytko dodaje, że GUMed jest jedyną uczelnią w północnej Polsce, która prowadzi kształcenie na kierunkach: stomatologia i techniki dentystyczne. To również jeden z dwóch uniwersytetów medycznych, który posiada tak rozwinięty system CAD w ofercie kształcenia na kierunku techniki dentystyczne.

Oprogramowanie CAD obrazuje na ekranie komputera wygląd wirtualnych łuków zębowych szczęki i żuchwy, na których student może zaprojektować wybrane uzupełnienie protetyczne m.in. protezę całkowitą, protezę szkieletową z elementami precyzyjnymi, most, koronę, licówkę. Cyfrowe tworzenie prac protetycznych zwiększa m.in. precyzję i dokładność dopasowania protezy.

Projektując protezę stałą lub ruchomą, student ma możliwość m.in. przybliżyć obraz, przeprowadzić dokładne pomiary i analizy, pomijając przy tym standardowe pośrednie etapy wykonawstwa laboratoryjnego, co umożliwia wykonanie bardziej precyzyjnej pracy w porównaniu do tradycyjnych metod – tłumaczy kierująca Zakładem dr Klaudia Suligowska.

Technologia CAD to system umożliwiający kształcenie na najwyższym poziomie techników dentystycznych zgodnie ze światowymi wymaganiami. Wdrożenie tego systemu na kierunku techniki dentystyczne znacząco ułatwi absolwentom GUMed rozpoczęcie pracy w nowoczesnych laboratoriach dentystycznych. W ramach projektu zakupiono wysokiej klasy skaner laboratoryjny z akcesoriami i program do komputerowego projektowania uzupełnień protetycznych CAD oraz utworzono 18 stanowisk komputerowych dla studentów. Ponadto z budżetu uczelni sfinansowano prace modernizacyjne sali, zakupiono meble, rolety antywłamaniowe, a także zainstalowano monitoring i alarm.

Odkąd technologia CAD/CAM rozpowszechniła się na naszym rynku pracy, studenci poprzednich roczników oraz obecnie studiujący bardzo zabiegali o możliwość utworzenia sali dydaktycznej CAD/CAM. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za to, że my jako grono studentów zrzeszonych w zakładowym kole naukowym możemy poszerzyć swoje umiejętności o pracę w systemie CAD na najnowocześniejszym oprogramowaniu i sprzęcie dostępnym na rynku w ramach dodatkowych zajęć – mówi Barbara Kosior, przewodnicząca SKN przy Zakładzie Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia.

Joanna Śliwińska, źródło: GUMed

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)