Aktualności
Życie akademickie
28 Stycznia
Fot. Maciej Talar/KSAF
Opublikowano: 2019-01-28

Nowy budynek dydaktyczno-naukowy AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza powiększyła swoją infrastrukturę o nowy budynek Katedry Telekomunikacji Wydziału Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji. W otwarciu udział wzięli wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Obiekt będzie wykorzystywany na potrzeby kształcenia i badań w obszarach związanych z telekomunikacją, teleinformatyką i cyberbezpieczeństwem. Zostaną w nim uruchomione laboratoria odpowiadające potrzebom kształcenia zgodnym z najnowszymi trendami w dziedzinie telekomunikacji:

  • ultraszybkich sieci komputerowych, w którym studenci będą mogli poznać architektury sieci teleinformatycznych, a także zasady projektowania, konfiguracji i eksploatacji; zajęcia w formie studiów przypadku (ang. case studies) pozwolą zdobyć przekrojową wiedzę praktyczną na temat budowy i działania sieci teleinformatycznych;
  • systemów komórkowych LTE 4G/5G, w którym znajdzie się pięć niezależnych sieci LTE złożonych ze stacji bazowej, sieci szkieletowej emulowanej na serwerze wirtualizacyjnym oraz urządzeń mobilnych z dedykowanymi kartami SIM; studenci zdobędą wiedzę na temat konfiguracji stacji bazowej, poznają mechanizmy zapewniające mobilność urządzeń abonenckich oraz mechanizmy zapewniania jakości usług w sieciach komórkowych;
  • bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, które umożliwi dogłębne poznanie różnych systemów bezprzewodowych i zdobycie praktycznej wiedzy związanej z budową, łączeniem, konfiguracją, analizą wydajnościową oraz optymalizacją pracy urządzeń bezprzewodowych, takich jak np. mosty, routery, regeneratory, karty klienckie i kontrolery sieciowe;
  • bezpieczeństwa sieciowego, w którym będą się odbywały zajęcia praktyczne związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieciach teleinformatycznych; podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę i umiejętności związane z kryptografią, podpisem cyfrowym i certyfikatami, usługami ochrony danych, aplikacjami i protokołami bezpieczeństwa, ochroną przed atakami sieciowymi oraz projektowaniem bezpiecznych sieci teleinformatycznych;
  • jakości świadczenia usług, które będzie wyposażone w sprzęt pozwalający na budowę różnorodnych sieci teleinformatycznych, umożliwi studentom zestawienie sieci IP czy uruchomienie usług sieciowych, które będą poddawane badaniu pod kątem jakości usługi sieciowej;
  • Ponadto studenci będą mogli korzystać m.in. z pracowni sieci optycznych, Internetu Rzeczy, sieci sterowanych programowo i wirtualizacji funkcji sieciowych, radia programowalnego oraz wirtualnej rzeczywistości.

Kamień węgielny pod inwestycję wmurowano 8 stycznia 2018 roku. Budynek o kubaturze ponad 11 tys. m3 i powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 2 tys. m2 mieści się przy ul. Czarnowiejskiej 74. Na czterech kondygnacjach zaprojektowano pomieszczenia dydaktyczne, laboratoryjne, biurowe, konferencyjne oraz techniczne. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 21 mln zł, z czego 13 mln zł na jej realizację pochodziło z dotacji celowej MNiSW.

Każde pomieszczenie laboratoryjne dysponuje czterema własnymi, lokalnymi mikroserwerowniami, wyposażonymi łącznie w 32 stojaki telekomunikacyjne o wysokiej nośności, pozwalającymi na montaż sprzętu teleinformatycznego  o  łącznej wadze 32 ton i łącznej mocy zasilania/chłodzenia 80kW. Budynek jest zasilany z dwóch samodzielnych linii energetycznych. Dodatkowo przewidziano dwa niezależne rozwiązania zasilania awaryjnego. W najbliższych tygodniach w obiekcie rozpocznie się proces wyposażania laboratoriów dydaktycznych.

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji to jedna z czołowych jednostek AGH. W 2017 roku otrzymał kategorię A+ przyznawaną wydziałom szczególnie wyróżniającym się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. W dziedzinie teleinformatyki kategoria ta została przyznana tylko dwóm wydziałom w Polsce.

Źródło: AGH, MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)