Aktualności
Życie akademickie
17 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-17

Nowy cykl debat: o wojnie w Ukrainie

„Starcie wartości? Aksjologiczne aspekty wojny” – to tytuł pierwszej debaty w nowym cyklu Areopagu Uniwersytetów, którego głównym tematem będzie agresja Rosji na Ukrainę z wszystkimi jej konsekwencjami, także prawnymi, społecznymi i gospodarczymi. Spotkanie inaugurujące drugą edycję odbędzie się 24 czerwca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Areopag Uniwersytetów to przedsięwzięcie zainicjowane przez ks. prof. Mirosława Kalinowskiego, rektora KUL. Główna idea, jaka przyświeca pomysłowi, opiera się na debacie publicznej dotyczącej wyzwań współczesności w przestrzeni uniwersyteckiej. W pierwszej edycji dyskusje koncentrowały się wokół pandemii. Omawiano zagadnienia dotyczące systemu wartości, granic etycznych medycyny, relacji społecznych oraz problemów gospodarczych, z jakimi zmaga się cały świat od początku pandemii. W drugiej odsłonie cyklu tematem będzie wojna.

Dobro i nadzieja, zło i lęk ludzi naszych czasów, szczególnie doświadczających wojny i gwałtu, bólu i tułaczki, są również dobrem i nadzieją, złem i lękiem wspólnot uniwersyteckich. I nie można znaleźć nic prawdziwie ludzkiego, doświadczanego i poznawanego, co nie odbijałoby się echem troski w ich salach wykładowych (…) Człowiek XXI wieku jest zdumiewająco podobny do swoich przodków z wieku XX, XVI czy V. Wydarzenia wojenne pokazują, jak rozwój technologiczny rozmija się z rozwojem moralnym, z wartościami demokracji, tolerancji i kultury życia wspólnego – napisali w zapowiedzi nowej edycji organizatorzy Areopagu Uniwersytetów, dodając, że wojna rosyjsko-ukraińska, tak jak wcześniej pandemia COVID-19, zachwiała wiarą społeczeństw Zachodu w stabilność i rozwój.

O aksjologicznych aspektach wojny porozmawiają podczas pierwszej debaty przedstawiciele filozofii, teologii, nauk humanistycznych i nauk o komunikacji: dr hab. Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Tomasz Żuradzki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Ewa Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. dr hab. Marek Melnyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). Spotkanie poprowadzi dr hab. Robert Szwed (KUL). Dyskusja odbędzie się 24 czerwca (transmisja online w mediach społecznościowych KUL).

Podczas kolejnych debat (na UJ, UAM i UW) eksperci omówią prawne, społeczne i gospodarcze zagadnienia związane z inwazją Rosji na Ukrainę. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w spotkaniu pt. „Prawo do przemocy? Prawne aspekty wojny” udział wezmą m.in. politolodzy i badacze zajmujący się bezpieczeństwem, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w debacie pt. „Uchodźcy. Koegzystencja czy asymilacja. Społeczne aspekty wojny” m.in. socjolodzy i psycholodzy, a na Uniwersytecie Warszawskim w spotkaniu „Zarabiać na przemocy? Gospodarcze aspekty wojny” m.in. eksperci w dziedzinie ekonomii i bankowości.

Patronem Areopagu Uniwersytetów jest Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)