Aktualności
Życie akademickie
23 Lutego
Źródło: ICM UW
Opublikowano: 2022-02-23

Nowy dyrektor ICM UW

Dr inż. Robert Sot został nowym dyrektorem Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zastąpił na tym stanowisku dr. Marka Michalewicza, który kierował jednostką od lipca 2018 r.

Decyzją rektora Uniwersytetu Warszawskiego z początkiem tego roku dr Robert Sot objął fotel dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zastępcami zostali dr Karolina Szafranek oraz Wojtek Sylwestrzak.

Dr inż. Robert Sot ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, uzyskując w 2006 r. tytuł doktora nauk technicznych. Jest specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania właściwości nowoczesnych materiałów, w szczególności w zakresie modelowania materiałów przy użyciu metod ab initio.

W ICM UW pracuje od 2001 r. W tym czasie koordynował oraz nadzorował realizację dużych projektów inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, w które zaangażowany był Uniwersytet Warszawski. Największymi z nich były projekty: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT (zakup m.in. dla Uniwersytetu Warszawskiego aparatury i wyposażenia badawczego o wartości ponad 100 mln zł) oraz OCEAN (stworzenie w ICM UW unikalnego na skalę Polski centrum kompetencji i technologii do analizowania dużych zbiorów danych o wartości ponad 160 mln zł).

W latach 2010–2013 pełnił funkcję dyrektora uniwersyteckiego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, współpracując z kadrą kierowniczą uczelni przy tworzeniu koncepcji projektu CePT i jego bazy infrastrukturalnej. Oprócz tego od 2013 r., jako zastępca dyrektora ICM UW, zajmował się bieżącym kierowaniem jednostką na poziomie organizacyjnym. Bardzo dobrze zna uwarunkowania uniwersyteckie, zasady funkcjonowania uczelni, od kilkunastu lat sprawnie współpracuje z kadrą kierowniczą Uniwersytetu Warszawskiego.

MK, źródło: ICM UW

Dyskusja (0 komentarzy)