Aktualności
Życie akademickie
28 Grudnia
Źródło: www.unipress.waw.pl
Opublikowano: 2022-12-28

Nowy dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN

Prof. dr hab. Michał Boćkowski z początkiem nowego roku obejmie stanowisko dyrektora Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Zastąpi prof. Izabellę Grzegory, która sprawowała tę funkcję od 2011 roku.

Zgodnie z procedurami nowy dyrektor został wyłoniony w postępowaniu konkursowym. O rozstrzygnięciu poinformowała Rada Kuratorów Wydziału III PAN. Zgodnie z wynikami prezes Polskiej Akademii Nauk kierowanie Instytutem Wysokich Ciśnień PAN powierzył prof. dr. hab. Michałowi Boćkowskiemu. Zastąpi on kierującą instytutem od 2011 r. prof. Izabellę Grzegory. Czteroletnią kadencję rozpocznie 1 stycznia 2023 r.

Boćkowski z IWC PAN związany jest od czasu ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej (1989). Tytuł doktora chemii uzyskał w 1995 r. na Uniwersytecie Montpellier II we Francji, a w 2013 r. – stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. W ubiegłym roku otrzymał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk fizycznych. W IWC PAN kieruje obecnie Laboratorium Krystalizacji NL3. Jest profesorem wizytującym Uniwersytetu Rolnictwa i Technologii w Tokio (Tokyo University of Agriculture and Technology) oraz Uniwersytetu Nagoya w Japonii. Specjalizuje się w fizyce ciała stałego, półprzewodnikach, wzroście kryształów, syntezie nowych materiałów.

Instytut Wysokich Ciśnień został założony w 1972 roku przez Polską Akademię Nauk. Pierwotnie jego domeną były badania półprzewodników, obecnie także ceramiki, nadprzewodniki wysokociśnieniowe, materiały biologiczne. Wspólnym mianownikiem wszystkich obszarów badawczych jest użycie wysokiego ciśnienia jako narzędzia badawczego (czynnika zaburzającego podobnie jak temperatura czy pole magnetyczne), albo jako metody technologicznej (spiekanie pod ciśnieniem, wzrost kryształów pod ciśnieniem).

MK, źródło: IWC PAN

Dyskusja (0 komentarzy)