Aktualności
Życie akademickie
18 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-18

Nowy kierunek anglojęzycznych studiów z dziedziny własności intelektualnej

Uniwersytet Jagielloński wspólnie z Urzędem Patentowym RP oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO uruchamia nowy kierunek studiów w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii.

List intencyjny dotyczący wprowadzenia w roku akademickim 2018/2019 studiów magisterskich II stopnia prowadzonych w języku angielskim „Intellectual Property and New Technologies” podpisano 7 marca 2018 roku w Collegium Maius Uniwersystetu Jagiellońskiego z udziałem władz uczelni, prezesa Urzędu Patentowego RP oraz przedstawicieli Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.

Głównym celem utworzenia nowego kierunku kształcenia jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sferze nowych technologii wymagających szczególnej wiedzy związanej z wykorzystaniem i ochroną własności intelektualnej. Ze względu na anglojęzyczny charakter nowych studiów absolwenci zostaną przygotowani do efektywnego działania w środowisku międzynarodowym, co jest zgodne z wymaganiami rynku pracy zarówno w kraju, jak i w instytucjach zagranicznych oraz zapewnia szerokie możliwości przyszłego rozwoju zawodowego.

Absolwenci nowego kierunku studiów zostaną przygotowani  do  podjęcia pracy m.in. w: przedsiębiorstwach z branży nowych technologii, zarówno w departamentach prawnych, jak i innych jednostkach działających w obszarze własności intelektualnej i nowych technologii; kancelariach i firmach prawniczych specjalizujących się w dziedzinie własności intelektualnej i nowych technologii; instytucjach rządowych działających w obszarach związanych z tematyką studiów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz instytucjach Unii Europejskiej; instytucjach pozarządowych o zakresie działalności związanym z przedmiotowym obszarem kształcenia; ukończenie studiów może stanowić także formę podniesienia kompetencji zawodowych dla studentów posiadających wykształcenie prawnicze w celu zwiększenia  potencjału zawodowego na rynku pracy.

Urząd Patentowy RP pragnie podkreślić, że uruchomienie wspólnego programu studiów magisterskich w zakresie prawa własności intelektualnej we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz WIPO – największą na świecie organizacją zajmującą się problematyką własności intelektualnej – stanowi bardzo znaczące wydarzenie zwiększające potencjał Polski w zakresie kształcenia kadr niezbędnych dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej posiada wyspecjalizowaną komórkę WIPO Academy odpowiedzialną za kwestie związane z kształceniem w zakresie własności intelektualej, która współpracuje z najbardziej znaczącymi instytucjami edukacyjnymi na całym świecie. Decyzja o nawiązaniu formalnej współpracy WIPO Academy z Uniwersytetem Jagiellońskim jest więc bardzo istotna  dla znaczącego poszerzenia oferty edukacyjnej dostępnej w Polsce i stanowi wyraz uznania dla wysokich standardów nauczania w polskim szkolnictwie wyższym, efektywnej polityki kształcenia w obszarze prawa własności intelektualnej oraz innowacyjności, realizacji celów Białej Księgi, a także dotychczasowych działań upowszechniających wiedzę  w tym zakresie prowadzonych przez Urząd Patentowy RP.

Źródło: UP RP

Dyskusja (0 komentarzy)