Aktualności
Opublikowano: 2017-12-08

Nowy Mistrz Kapituły

Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej wybrany został na Mistrza Kapituły Medalu św. Wojciecha i Medalu Księcia Mściwoja II.

Odznaczenia te przyznawane są od 1997 roku przez Radę Miasta Gdańska ludziom szczególnie zasłużonym w działalność na rzecz Gdańska właśnie. Medal Księcia Mściwoja II wręczany jest osobom docenianym za zaangażowanie w służące społeczności inicjatywy oraz aktywne starania czynione w obszarach nauki, kultury, oświaty, służby zdrowia i gospodarki, finalnie skutkujące podniesieniem rangi Gdańska na arenie krajowej i zagranicznej. Medal św. Wojciecha natomiast oddawany jest w głównej mierze w ręce osób, które nadzwyczaj przysłużyły się miastu, m.in. prowadząc międzywyznaniowy dialog, którego celem jest osiągnięcie pojednania i współpracy między narodami, niezależnie od praktykowanej na danym terenie religii.

Prof. Wittbrodt uhonorowany został Medalem św. Wojciecha w 2013 roku w uznaniu zasług dokonanych na niwie działalności naukowej, pedagogicznej i społecznej prowadzonej w kraju i poza jego granicami.

az

(źródło: pg.edu.pl)

Dyskusja (0 komentarzy)