Aktualności
Życie akademickie
29 Grudnia
Opublikowano: 2021-12-29

Nowy podmiot w Grupie NCBR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Do jego realizacji został powołany nowy podmiot: Akces NCBR sp. z o.o.

Podpisanie aktu notarialnego, na podstawie którego został zawiązany Akces NCBR sp. z o.o., miało miejsce w poniedziałek, 27 grudnia, w Warszawie. Jak zaznacza dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, kierowanej przez niego agencji zależy na wzroście liczby i wartości inwestycji w projekty pochodzące ze źródeł krajowych i zagranicznych, oparte na wynikach prac badawczo-rozwojowych.

Nowo powołany podmiot, Akces NCBR sp. z o.o., będzie realizować przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR”. Jego trzy główne filary to: wsparcie doradczo-mentorskie, dofinansowanie w formie grantów – dla projektów spełniających kryteria związane z istotnością projektu i stanem jego zaawansowania, a także inwestycje kapitałowe – dla projektów spełniających kryteria inwestycyjne – wylicza dyrektor NCBR.

Kompleksowa akceleracja

NCBR chce stworzyć warunki do inkubacji i akceleracji projektów B+R w obszarze większego ryzyka.

Przedsięwzięcie „Akcelerator NCBR” powstało z myślą o projektach dotyczących zaawansowanych technologii, z istotnym wkładem B+R. Chcemy w ten sposób wypełnić lukę w formule wspierania działalności badawczo-rozwojowej skierowanej na komercjalizację. Wśród dotąd dostępnych narzędzi i programów klienci NCBR nie znajdowali instrumentu, który obok możliwości finansowania oferowałby wsparcie poprzez wiedzę i mentoring potrzebne do przygotowania skutecznego modelu biznesowego dla danego przedsięwzięcia. Ta sytuacja zmieni się wraz z rozpoczęciem działalności Akces NCBR sp. z o.o. –zapewnia Adam Kostrzewa, prezes zarządu Akces NCBR sp. z o.o. – Będziemy równocześnie wykorzystywać wieloletnią ekspertyzę NCBR w sferze B+R, łącząc ją z doświadczeniami biznesowymi i rynkowymi, aktywizując podaż wartościowych polskich projektów B+R do komercjalizacji. Ponadto Akces NCBR będzie sięgać do najlepszych praktyk międzynarodowych ośrodków wspierania B+R i innowacji, dążąc do zapewnienia polskim naukowcom i przedsiębiorcom najlepszej wiedzy oraz szans na umiędzynarodowienie przygotowywanych rozwiązań i projektów – dodaje.

Współpraca z mentorami biznesowymi

Spółka Akces NCBR będzie realizować cele przedsięwzięcia „Akcelerator NCBR”, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Centrum w uchwale z lipca br. Polega ono na organizacji przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ram funkcjonowania oraz zapewnieniu finansowania potrzebnego do rozpoczęcia i prowadzenia działalności akceleracyjnej przez spółkę specjalnego przeznaczenia, działającą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Będzie ono realizowane w celu zapełnienia luki w zakresie objęcia akceleracją projektów badawczo-rozwojowych, luki w obszarze mentoringu dla podmiotów we wczesnych fazach rozwoju, przygotowania tych podmiotów do dalszych etapów inwestycji oraz w celu wsparcia komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

„Akcelerator NCBR” ma za zadanie umiędzynarodowić działalność B+R polskich spółek technologicznych przez: umożliwienie polskim przedsiębiorcom ekspansji na rynki zagraniczne, akcelerację zagranicznych spółek technologicznych zainteresowanych polskim rynkiem oraz współpracę z mentorami biznesowymi działającymi w skali europejskiej lub światowej.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)