Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Źródło: www.p.lodz.pl
Opublikowano: 2022-12-13

Nowy prezes Oddziału PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Andrzej Bartoszewicz z Politechniki Łódzkiej został wybrany na prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Łodzi na kadencję 2023–2026. Zastąpi na tym stanowisku prof. Aleksandra Welfe, który kierował oddziałem od 2014 roku.   

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi powstał w 1977 roku. Jest jednym z ośmiu w Polsce, obok gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, poznańskiego, wrocławskiego oraz olsztyńsko-białostockiego (siedziba w Olsztynie). Wykonują one zadania w określonych regionach Polski. Skupiają członków krajowych PAN, którzy mieszkają lub pracują na danym obszarze (bądź chcą brać udział w pracach oddziału). Oddziały współpracują ze wszystkimi lokalnymi instytucjami naukowymi, w tym instytutami PAN i szkołami wyższymi. Aktywizują środowisko uczonych i wspierają prowadzenie badań. Informowaliśmy już o reelekcji prof. Grzegorza Węgrzyna na stanowisko prezesa gdańskiego oddziału PAN i prof. Andrzeja Więcka na prezesa oddziału w Katowicach oraz o wyborze prof. Karola Życzkowskiego, który stanął na czele krakowskiego oddziału PAN,

Z kolei w Łodzi na prezesa w kadencji 2023–2026 wybrano dotychczasowego wice-, prof. Andrzeja Bartoszewicza, specjalistę w zakresie teorii sterowania, dyrektora Instytutu Automatyki na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Od 2016 r. jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, zastępcą przewodniczącego Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, jedynym przedstawicielem Polski w European Union Control Association. Autor ponad 350 prac cytowanych ponad 2600 razy w językach polskim i angielskim, ale także po chińsku, francusku, koreańsku i portugalsku. Należy do grona 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

Najważniejszym obecnie zadaniem stojącym przed wszystkimi polskimi badaczami, zarówno tymi, którzy pracują na uczelniach, jak i w jednostkach Polskiej Akademii Nauk, jest przywrócenie nauce właściwej rangi społecznej. Powinniśmy mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji gospodarczych i administracyjnych. Musimy też zadbać o lepsze postrzeganie naszej pracy, bo bez większego zaufania do wyników rzetelnych badań naukowych szanse na rozwój cywilizacyjny są bardzo nikłe – powiedział po wyborze.

W zakres działania oddziałów PAN wchodzi w szczególności: integracja życia naukowego i współpraca ze wszystkimi instytucjami naukowymi w danym regionie, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w województwie, w szczególności przez wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów, pozyskiwanie środków europejskich i innych funduszy ze źródeł zagranicznych na rzecz realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności dotyczących tematyki regionalnej, inicjowanie i prowadzenie międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Rzeczpospolitą Polską, upowszechnianie i promocja działalności naukowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)