Aktualności
Życie akademickie
06 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-06

Nowy  program  antyplagiatowy

Ośrodek  Przetwarzania  Informacji  PIB  oraz  Narodowe  Centrum  Badań  i  Rozwoju  podpisały  umowę  na  realizację  projektu,  w  ramach  którego  do  połowy  2019  roku  powstanie  Jednolity  System  Antyplagiatowy,  z  którego  będą  mogły  korzystać  wszystkie  uczelnie  wyższe  w  Polsce.

Nowy  system  zastąpić  ma  inne  istniejące  na  uczelniach  systemy  i  zapewnić  ochronę  antyplagiatową  na  poziomie  systemowym.  Będzie  współpracował  z  ogólnopolskim  repozytorium  pisemnych  prac  dyplomowych  (ORPD).  Takie  rozwiązanie  pozwoli  zachować  jednolitość  i  kompletność  wprowadzanych  danych.  Powstały  system  zostanie  udostępniony  nieodpłatnie,  na  zasadzie  open  source.
Jest  to  projekt  o  strategicznym  znaczeniu  dla  nauki  i  szkolnictwa  wyższego,  ponieważ  nie  tylko  stworzy  jednolity  system  antyplagiatowy,  ale  też  będzie  go  utrzymywać  i  aktualizować.  Wyszkolone  także  zostaną  osoby  odpowiedzialne  za  wprowadzanie  prac  na  uczelniach.

Projekt  „Przygotowanie  Jednolitego  Systemu  Antyplagiatowego  i  jego  wdrożenie  oraz  obsługa”  został  realizowany  w  trybie  pozakonkursowym  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020,  a współfinansowany  jest  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.  Wysokość  dofinansowania  wynosi  11  mln  zł.  Planowany  okres  zakończenia  realizacji  projektu  to  30  czerwca  2019  roku.

Jk

(źródło:  OPI  PIB)

Dyskusja (0 komentarzy)