Aktualności
Życie akademickie
03 Stycznia
Opublikowano: 2022-01-03

Nowy program dla uzdolnionych absolwentów i studentów

Rusza nowy program Ministerstwa Edukacji i Nauki. W założeniach ma pomóc wybitnie uzdolnionym absolwentom i studentom w prowadzeniu badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego lub artystycznego.

Przedmiotem programu „Perły Nauki” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Do udziału w programie są uprawnione: uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe działające w Polsce, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, a także inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Warunkiem udziału jest przedstawienie projektu, którego okres realizacji to maksymalnie 4 lata, a koszt nie przekracza 240 tys. zł (nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki inżynieryjno-techniczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki rolnicze) lub 200 tys. zł (nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne, sztuka).

Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 4 stycznia i potrwa do 18 lutego. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)