Aktualności
Życie akademickie
10 Stycznia
Źródło: UM w Łodzi
Opublikowano: 2024-01-10

Nowy przewodniczący AMU PAN

Dr hab. n. med. Maciej Sałaga z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi będzie od marca nowym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Jacka Kolanowskiego.

Akademia Młodych Uczonych została powołana ustawą z 30 kwietnia 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Ma za zadanie aktywizować środowisko młodych pracowników nauki m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców.

Podczas ostatniego Zebrania Ogólnego AMU PAN wybrano władze na kolejną kadencję. Nowym przewodniczącym został dr hab. Maciej Sałaga z Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Do jego głównych zainteresowań naukowych należy patofizjologia nieswoistych chorób zapalnych jelit (NZJ) oraz zespołu jelita drażliwego (IBS). Poza tym zajmuje się rolą regulacji aktywności białek G w przewodzie pokarmowym, głównie wpływem białek z rodziny RGS na endogenne układy receptorowe (kannabinoidowy, opioidowy i serotoninowy). Celem jego badań jest scharakteryzowanie nowych mechanizmów molekularnych, które mogą stać się celem dla leków o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwbiegunkowym. Jest współautorem 39 artykułów badawczych i 23 przeglądowych w międzynarodowych czasopismach (indeks H = 19, całkowita liczba cytowań 1064). W latach 2018–2020 był członkiem Young Talent Group w Europejskiej Unii Gastroenterologicznej.

Jego zastępcami w AMU PAN będą: dr hab. Marzena Smol-Aruszanjan z Pracowni Surowców Biogenicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, prof. Łukasz Sadowski z Katedry Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej i dr hab. inż. Andrzej Katunin z Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Kadencja nowych władz rozpocznie się 1 marca.

Skład Akademii Młodych Uczonych PAN liczy obecnie 35 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. W tym roku kończy się kadencja 17 z nich. Tylu maksymalnie nowych członków zostanie wybranych na 151 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, którą zaplanowano na 20 czerwca. Do końca lutego trwa nabór kandydatów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)