Aktualności
Życie akademickie
11 Lutego
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-02-11

Nowy przewodniczący Forum Uniwersytetów Polskich

Arkadiusz Smugowski, student Uniwersytetu Wrocławskiego, został wybrany na przewodniczącego Forum Uniwersytetów Polskich. Zastąpi na tym stanowisku Tomasza Janochę.

Forum Uniwersytetów Polskich jest autonomicznym porozumieniem samorządów studenckich uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Stanowi jedną z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się pod koniec stycznia w Poznaniu, wybrano skład prezydium na kadencję 2024.

Przewodniczącym FUniP został Arkadiusz Smugowski, absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie student ekonomii II stopnia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Ukończył także licencjat z zarządzania na Wydziale Finansów i Zarządzania Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Jako przewodniczący Samorządu Studentów zasiada w Radzie UWr. Pełnił funkcję przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów. W latach 2020–2021 był Studenckim Koordynatorem Województwa Dolnośląskiego ds. COVID-19 w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Interesuje się geopolityką, rynkami finansowymi oraz szeroko rozumianą ekonomią.

W skład prezydium FUniP weszli ponadto: Julia Przybyłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Aleksandra Zawadzka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Bartosz Gabrychowicz (Uniwersytet Rzeszowski). Kadencja nowych władz rozpoczęła się 1 lutego.

Forum Uniwersytetów Polskich jest platformą współpracy, komunikacji oraz wymiany opinii i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządów studenckich. Organizuje m.in. Galę Laurów Uniwersyteckich. Celem działalności Forum jest reprezentowanie interesów i ochrona praw studentów, wspieranie samorządów studenckich zrzeszonych w FUniP, rozwijanie współpracy między tymi samorządami, troska o rozwój polskiego szkolnictwa wyższego, promowanie etosu akademickiego i kształcenia uniwersyteckiego, wspieranie jakości kształcenia i mobilności studenckiej. Forum zrzesza obecnie samorządy studenckie z 22 uczelni.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)