Aktualności
Życie akademickie
20 Stycznia
Źródło: www.psuep.org
Opublikowano: 2021-01-20

Nowy przewodniczący FUE

Marcin Pioch, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, został nowym przewodniczącym Forum Uczelni Ekonomicznych. To jedna z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów RP.

Forum Uczelni Ekonomicznych powstało w 2010 roku. Zrzesza studentów pięciu publicznych uczelni ekonomicznych: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem organizacji jest reprezentowanie interesów studentów uczelni ekonomicznych na forum ogólnopolskim. FUE jest jedną z komisji branżowych Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Realizuje takie projekty, jak m.in. Mosty Ekonomiczne, Transekonomik (wymiana studencka) czy Test Wiedzy Ekonomicznej.

W wyniku wyborów nowych władz 1 stycznia na czele FUE stanął Marcin Pioch, student polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Od października jest przewodniczącym komisji rewizyjnej w Parlamencie Studenckim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wcześniej (od marca 2019 do października 2020 r.) kierował też Parlamentem Studenckim UEP, był w nim też wiceprzewodniczącym (październik 2017 – marzec 2019). Jest również członkiem Senatu UEP i Komisji Programowej UEP oraz koordynatorem woj. wielkopolskiego przy PSRP. Od 2019 roku pełni funkcję eksperta ds. studenckich w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Obowiązki studenckie łączy z pracą w marketingu związanym z rynkiem gamingowym.

W skład prezydium FUE weszli ponadto:

  • Sylwia Bryła ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (wiceprzewodnicząca, członek prezydium ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym),
  • Kamil Kalisiak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (członek prezydium ds. dydaktyki i jakości kształcenia),
  • Kamila Kwiatkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (członek prezydium ds. PR i marketingu),
  • Maria Stolarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (członek prezydium ds. projektów).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)