Aktualności
Życie akademickie
12 Grudnia
Fot. Jan Zych
Opublikowano: 2019-12-12

Nowy przewodniczący FUT

Przewodniczący Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej mgr inż. Krzysztof Pszczółka od 1 stycznia 2020 roku stanie na czele Forum Uczelni Technicznych. Wybory odbyły się podczas zjazdu FUT w Rzeszowie. 

Mgr inż. Krzysztof Pszczółka jest absolwentem technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, a także studentem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia. Od 1 grudnia pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej XVI kadencji (w XV kadencji był wiceprzewodniczącym Parlamentu SSPK). Jest ekspertem ds. studenckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W bieżącej kadencji władz FUT – członek Prezydium ds. Dydaktyki i Jakości Forum Uczelni Technicznych. Od 2014 roku jest związany z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej. Od kwietnia 2016 r. pełnił obowiązki prezesa AZS PK, a od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. zasiadał w fotelu prezesa KU AZS PK. Obecnie jest wiceprezesem ds. marketingu i promocji AZS PK. Za swoją pracę na rzecz AZS, a także Forum Uczelni Technicznych, został wyróżniony przez Niezależne Zrzeszenie Studentów nagrodą Studencki Nobel.

– Forum Uczelni Technicznych jest obecnie najsilniejszą komisją branżową Parlamentu Studentów RP. Doświadczenie, które zdobyłem podczas kadencji 2019 oraz chęć dalszego rozwijania FUT sprawiły, że postanowiłem wystartować w wyborach na przewodniczącego tego gremium – mówi Krzysztof Pszczółka. – Udało się zebrać grupę fantastycznych specjalistów z całej Polski, którzy razem ze mną chcą działać na rzecz środowiska uczelni technicznych. Mam nadzieję, że w 2020 r. będziemy mogli osiągnąć wszystkie założone cele, wśród których jest m.in. kwestia jeszcze większego wsparcia kół naukowych.

Forum Uczelni Technicznych jest komisją branżową Parlamentu Studentów RP. Zrzesza 28 samorządów studenckich i 2 samorządy stowarzyszone uczelni technicznych. Do zadań Forum należy m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami, reprezentowanie środowiska studenckiego uczelni technicznych, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących ogółu studentów, w tym opiniowanie aktów prawnych, wspieranie samorządności studenckiej. W kadencji 2019 na czele FUT stała Iwona Gadomska ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

źródło: PK

 

Dyskusja (0 komentarzy)