Aktualności
Życie akademickie
22 Września
Źródło: www.radioolsztyn.pl
Opublikowano: 2021-09-22

Nowy-stary prezes PTA

Prof. dr hab. Marek J. Sarna został ponownie wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Funkcję tę sprawuje od 2017 roku.

Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego wybrało władze organizacji na lata 2021–2025. Prezesem został ponownie prof. dr hab. Marek J. Sarna z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Od 1998 do 2014 roku był dyrektorem Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, a od 2015 roku jest polskim przedstawicielem naukowym w Radzie Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Zasiada także w Radzie Polskiej Agencji Kosmicznej. W pracy naukowej zajmuje się badaniami ewolucji gwiazd podwójnych.

Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego został dr Krzysztof Czart (Urania – Postępy Astronomii oraz Europejskie Obserwatorium Południowe, Toruń). W zarządzie znaleźli się także: dr hab. Arkadiusz Berlicki, prof. UWr (Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego), mgr Tomasz Kundera (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego), dr Milena Ratajczak (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego), prof. dr hab. Agata Różańska (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN) oraz dr Paweł Zieliński (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego).

Polskie Towarzystwo Astronomiczne zrzesza zawodowych astronomów. Powstało w 1923 roku. Aktualnie liczy około 260 członków. PTA prowadzi działalność naukową oraz popularyzującą astronomię. Organizuje konferencje, jest wydawcą czasopism i książek (np. Proceedings of the Polish Astronomical Society, Urania – Postępy Astronomii), portali internetowych (Urania, AstroGPS), a także producentem telewizyjnej serii Astronarium. Prowadzi oraz wspiera też różne konkursy i inne działania związane z astronomią lub jej upowszechnianiem.

MK, źródło: PTA

Dyskusja (0 komentarzy)