Aktualności
Życie akademickie
14 Grudnia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2023-12-14

Nowy-stary przewodniczący DFUP

Sebastian Barczak z Uniwersytetu Gdańskiego będzie nadal przewodniczył Doktoranckiemu Forum Uniwersytetów Polskich. Wybory zarządu na kadencję 2024 przeprowadzono w Toruniu.

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady DFUP odbyło się na początku grudnia w Toruniu. Stojący na czele organizacji Sebastian Barczak z Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał reelekcję. W skład zarządu weszli ponadto: mgr Aleksandra Wendorf z Uniwersytetu Szczecińskiego (wiceprzewodnicząca) oraz mgr Bartosz Szymczak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (sekretarz). Nowa kadencja rozpocznie się w styczniu.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich zostało powołane w lipcu 2013 roku. Członkami porozumienia są samorządy doktorantów uniwersytetów zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Do głównych zadań organizacji należy: reprezentowanie interesów doktorantów wobec władz Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej zrzeszającej środowisko doktorantów uniwersytetów; wyrażanie opinii w sprawach dotyczących doktorantów; występowanie z wnioskami dotyczącymi spraw doktorantów do władz państwowych i uniwersyteckich zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)