Aktualności
Życie akademickie
21 Października
Źródło: PTA
Opublikowano: 2021-10-21

Nowy szef polskich alergologów

Dr hab. Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi objął funkcję prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Zastąpił na tym stanowisku prof. Marka Kulusa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Władze PTA na kadencję 2021–2024 wybrano podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów, które odbyło się w połowie września. Na czele organizacji stanął dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Kupczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jest absolwentem tej uczelni. W 2008 r. uzyskał specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a w 2012 r. – w alergologii. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. fizjologię układu oddechowego oraz alergie oddechowe (ich podłoże zapalne, diagnostykę, farmako- i immunoterapię). Prowadził badania nad prowokacją donosową aspiryną lizynową oraz immunologicznymi mechanizmami powstawania alergii, a także mechanizmami, diagnostyką i terapią astmy ciężkiej.

Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. W 2018 roku wybrano go na prezydenta-elekta organizacji. Jest jedenastym w historii sternikiem PTA.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne powstało w 1982 roku. Zrzesza lekarzy alergologów, internistów, pediatrów, dermatologów oraz laryngologów zajmujących się alergologią doświadczalną i kliniczną. Stowarzyszenie reprezentuje polską alergologię w kraju i za granicą, upowszechnia wiedzę na temat alergologii, bierze udział w w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinie alergologii, współpracuje z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce, prowadzi i wspiera różne formy działalności szkoleniowej i edukacyjnej. PTA jest członkiem World Allergy Organization i European Academy of Allergy and Clinical Immunology.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)