Aktualności
Życie akademickie
22 Września
Źródło: www.hematoonkologia.pl
Opublikowano: 2023-09-22

Nowy szef Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Prof. Krzysztof Giannopoulos z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów na kadencję 2023–2027. 

Nowe władze organizacji wybrano podczas XXXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbył się w połowie września w Katowicach. Nowym prezesem PTHiT został prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zastąpił na tym stanowisku prof. Iwonę Hus z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, która kierowała Towarzystwem od 2019 roku.

W rozmowie dla portalu hematoonkologia.pl zapowiedział wprowadzenie PTHiT w nowe czasy. Wśród planów na swoją kadencję wymienił m.in. stworzenie odpowiedniego systemu grantowego oraz systemu wspierającego naukę w obszarze hematologii i transfuzjologii, a także dalszą integrację z towarzystwami europejskimi.

Musimy zainteresować hematologią młodych lekarzy, ale też naukowców oraz diagnostów. Ona jest pasjonująca, bo zdobycze terapeutyczne ostatnich lat, wykorzystanie diagnostyki genetycznej, molekularnej do leczenia w sposób celowany, to ogromne osiągnięcia i zarazem szansa dla pacjentów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje, ale chcemy też tę pasję przekazać młodszym – zapowiedział nowy prezes.

Prof. Giannopoulos pełni funkcję prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, stoi na czele Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej UMLub. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. Zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Przed laty inicjował badania nad pierwszą peptydową szczepionką przeciwnowotworową, która była stosowana u pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych, a także wielu oryginalnych prac opublikowanych w prestiżowych, wiodących w swojej dziedzinie czasopismach naukowych.

W pracy naukowej łączy projektowanie i zastosowanie klinicznych badań immunoterapii u chorych na białaczkę z diagnostyką molekularną, monitorowaniem odporności i identyfikacją biomarkerów pacjentów, którzy z największym prawdopodobieństwem odniosą korzyść z terapii z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych i wydajnych technologii, w tym sekwencjonowania nowej generacji. Przyczynił się do powstania Pracowni Biologii Molekularnej w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej – pierwszego w Polsce laboratorium diagnostycznego certyfikowanego przez ERIC (European Research Initiative for CLL) do analiz TP53 i IGVH.

Polskie Towarzystwo Hematologów (obecnie Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów) powołano na I Ogólnopolskim Zjeździe Hematologów w Krakowie w 1950 roku. Jego celem jest jednoczenie środowiska hematologów i transfuzjologów polskich, upowszechnianie wiedzy o postępach w tych dziedzinach wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, inicjowanie i wspieranie badań naukowych oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej, a także inspirowanie, koordynowanie, prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej dla rozwoju polskiej hematologii i transfuzjologii i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry medycznej.

MK

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Anonim 19.10.2023 03:04


    Osobiście mam dużo wątpliwości co do transfuzji krwi nawet tej zgodnej , Ponieważ materiał genetyczny który znajduje się w krwi dostarczanej może być nie zgodny z moim genomem DNA Osobiście nie wyraził bym zgody na transfuzje gdzie ta transfuzja z czasem może prowadzić do degradacji komórek lub ich obumierania. I innych znanych chorób po jej podaniu . Chyba ze by został zachowany warunek gdzie krew został pobrany od rodziny w pierwszej linii lub zgodnej z genomem . Jak nie mam racji w swoich watpliwościach co do transfuzji krwi proszę pisać .