Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Źródło: www.krd.edu.pl
Opublikowano: 2020-06-23

Nowy Zarząd Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Lek. Carlo Bieńkowski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego został nowym przewodniczącym Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych. Zastąpi na tym stanowisku Szymona Tomczaka z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nowe władze DFUM wybrano podczas Zjazdu Wyborczego, który w związku z pandemią koronawirusa odbył się wyjątkowo w formule online. Przewodniczącym na kadencję 2020/2021 został lek. Carlo Bieńkowski – doktorant z Klinki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W ub. roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim WUM. Odbywa staż w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Od stycznia jest członkiem Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zakażeń wertykalnych, neuroinfekcji, wakcynologii, chorób zakaźnych wieku dziecięcego oraz bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Do Zarządu organizacji weszły ponadto: mgr Katarzyna Wychodnik – doktorantka z Zakładu Toksykologii Środowiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (I wiceprzewodnicząca) oraz lek. Agata Salabura z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (II wiceprzewodnicząca).

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych to ogólnopolska organizacja zrzeszająca delegatów reprezentujących samorządy doktorantów uczelni należących do Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) oraz V Wydział Polskiej Akademii Nauk, blisko współpracująca i związana z Krajową Reprezentacją Doktorantów. Forum utworzone zostało 22 lipca 2017 roku na mocy deklaracji założycielskiej podpisanej w Łodzi. Jego członkami są obecnie:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie;
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy;
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
 • V Wydział Polskiej Akademii Nauk

Organizacja reprezentuje środowisko doktorantów uczelni medycznych poprzez wymianę informacji, organizację przedsięwzięć naukowych, opiniowanie i występowanie z propozycjami aktów prawnych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)