Aktualności
Życie akademickie
18 Września
Opublikowano: 2023-09-18

O dziedzictwie pedagogicznym „Starego Doktora”

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie z trzema partnerskimi uczelniami z Niemiec, Hiszpanii i Rumunii, organizuje krótkoterminowy program mieszany, którego tematyka koncentruje się wokół recepcji dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. W jego ramach odbędzie się m.in. wykład otwarty.

Blended Intensive Program (BIP) Erasmus+ na Uniwersytecie Warszawskim to nowy międzynarodowy program. W jego ramach na Wydziale Pedagogicznym UW organizowane jest unikatowe wydarzenie poświęcone dziedzictwu pedagogicznemu „Starego Doktora” pt. „Janusz Korczak’s concepts of children’s rights – multidisciplinary access to contemporary challenges and approaches for Practitioners and Researchers”. Zgromadzi ono badaczy i studentów z czterech europejskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego, Evangelische Hochschule Darmstadt (Niemcy), Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania) i Universitatea Transilvania din Brașov (Rumunia).

W ostatnim tygodniu września odbędą się zajęcia, których celem jest nabycie wiedzy i kompetencji w obszarach: edukacji obywatelskiej w świecie mobilności i migracji oraz edukacji na rzecz praw dziecka. Tematyką wiodącą jest recepcja dziedzictwa pedagogicznego Janusza Korczaka do współczesnych wyzwań edukacyjnych. Podczas programu omawiane będą m.in. takie zagadnienia, jak: międzykulturowe, inkluzyjne i niedyskryminujące podejścia w pedagogice praw dziecka, resilience w edukacji o prawach dziecka, humanizująca metodologia pracy z inkluzyjnym i refleksyjnym podejściem.

Studenci będą mieli możliwość odbycia spaceru śladami Janusza Korczaka, odwiedzenia międzykulturowych oddziałów w warszawskich szkołach podstawowych oraz poznania dziedzictwa historyczno-kulturowego Warszawy. Oprócz programu merytorycznego zaplanowano aktywności kulturalno-integracyjne: wizytę w muzeach, spacery po stolicy oraz wyjście na koncert. Projekt obejmuje część wirtualną oraz pięciodniowe aktywności stacjonarne w Warszawie w ostatnim tygodniu września. Za udział w tym programie można uzyskać 3 pkt. ECTS, jako że BIP jest traktowany jak typowy, 30-godzinny, kurs uniwersytecki.

W ramach BIP odbędzie się także gościnny wykład prof. Nektariosa Stellakisa (University of Patras) pt. „Discussing Korczak’s pedagogical ideas: Enhancing critical literacy in schools today”, jak również promocja książki „Theories and practices of self-determination and participation Janusz Korczak in discourse” autorstwa badaczy, którzy poprowadzą zajęcia podczas BIP w Warszawie. Wykład i promocja mają charakter otwarty, odbędą się w piątek 29 września o godz. 10:00 w sali 414 Wydziału Pedagogicznego UW (ul. Mokotowska 16/20).

MK

FB PLAKAT PROSTOKAT 1

Dyskusja (0 komentarzy)