Aktualności
Życie akademickie
16 Marca
Opublikowano: 2022-03-16

O uprawnieniach studentów z Ukrainy

W przyszłym tygodniu odbędzie się bezpłatny webinar dla władz wydziałów, instytutów i osób odpowiadających na uczelni za sprawy studenckie. Będzie dotyczył uprawnień studentów z Ukrainy wynikających z przepisów tzw. specustawy.

Kilka dni temu prezydent podpisał ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zawiera ona rozwiązania prawne adresowane zarówno do studentów, jak i kandydatów na studia. Chodzi o osoby już kształcące się na polskich uczelniach, jak również te, które dopiero rozpoczną studia w tym semestrze lub w kolejnym roku akademickim. Przepisy dotyczą takich zagadnień, jak rekrutacja na studia, w tym również przeniesienie i weryfikacja efektów uczenia; odpłatność za studia; rozszerzenie dostępu do pomocy materialnej; dopuszczalność zmian uchwał rekrutacyjnych i regulaminów studiów.

W związku z nowymi regulacjami w przyszłym tygodniu Instytut Prawa Szkolnictwa Wyższego i Nauki wraz z Pracownią Szkoleniowo-Doradczą Jacek Pakuła organizują bezpłatny webinar poświęcony uprawnieniom studentów z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów tzw. specustawy z 12 marca 2022 r. Program spotkania koncentruje się wokół omówienia wprowadzonych rozwiązań. Szkolenie skierowane jest głównie do dziekanów, prodziekanów, dyrektorów i ich zastępców w instytutach, a także kierowników odpowiadających za szeroko rozumiane sprawy studenckie.

Webinar odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru):

Spotkanie poprowadzi mgr Jacek Pakuła – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, związany z Zakładem Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor artykułów prasowych (Dziennik Gazeta PrawnaRzeczpospolitaForum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, w latach 2013–2016 pełnomocnik dziekana WPiA UMK ds. kontaktów z interesariuszami, współtwórca Forum Pracodawców Wydziału Prawa i Administracji UMK. Pomysłodawca cyklu projektów naukowo-szkoleniowych, w tym organizowanej od 2012 r. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów”.

Liczba miejsc ograniczona. Wsparcie technologiczne zapewni ClickMeeting. Więcej szczegółów na stronie www.fpm.edu.pl.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)