Aktualności
Życie akademickie
15 Lutego
Opublikowano: 2018-02-15

O ustawie 2.0 i Sieci Badawczej Łukasiewicz

Ukazał się lutowy numer „Forum Akademickiego”, w którym kontynuujemy dyskusję na temat projektu ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym, zwaną Konstytucją dla Nauki. Tym razem głos na ten temat zabierają prof. Piotr Stec, prawnik z Uniwersytetu Opolskiego i Aleksander Temkin z Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz Narodowej Rady Rozwoju.

„W projekcie mamy podział na uczelnie akademickie, prowadzące badania i nadające doktoraty oraz zawodowe, kształcące praktycznie. Wygląda na to, że nasz ustawodawca zapatrzył się na model germański i chciałby wprowadzić w Polsce binarny system szkolnictwa wyższego. Sęk w tym, że uczynił to w najgorszy możliwy sposób, robiąc z uczelni zawodowych już nawet nie uniwersytet zmakdonaldyzowany, ale karmiący klienta chińskimi zupkami wpychanymi mu jako zdrowa żywność” – pisze prof. Stec i proponuje, by nie dzielić uczelni na badawcze i dydaktyczne, ale raczej na uniwersyteckie i nauk stosowanych, co pozwoliłoby kształcić na najwyższym poziomie zarówno teoretyków, jak i praktyków.

Natomiast A. Temkin zajmuje się kwestią rad uczelni i ich kompetencji: „Rady uczelni w proponowanej postaci są jednocześnie zbyt silne i zbyt słabe. Zagrożenia związane z ich wprowadzeniem do systemu znacznie przeważają nad niejasnymi korzyściami. Zwolennicy rad podkreślają swobodę doboru członków rady przez senat. Możemy jednak wiarygodnie przewidywać ciążenie rady w stronę środowisk lokalnego biznesu oraz samorządu” – czytamy. Analizując zagrożenia, jakie – jego zdaniem – niosą zapisy projektu ustawy dotyczące rad uczelni, Temkin proponuje uregulowanie zasad zasiadania w radach i ograniczenie ich kompetencji w sprawach merytorycznych i kadrowych.

Na temat koncepcji Sieci Badawczej Łukasiewicz mówi dr Piotr Dardziński (na fot.), wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w rozmowie z Piotrem Kieracińskim. Odpierając zarzuty środowiska instytutów naukowych co do struktury i kompetencji Sieci, minister mówi m.in.: „Dzisiaj model organizacji zarówno gospodarki, jak i nauki wygląda inaczej niż 20 czy 30 lat temu. Coraz rzadziej mówi się współcześnie o jednorodnych branżach. Kiedy spojrzymy na podmioty gospodarcze, to okaże się, że firmy chemiczne kreują obecnie produkty w dziedzinie IT. Rzeczywistość jest o wiele bardziej zróżnicowana i złożona. Prowadzenie homogenicznych badań zawężonych do pojedynczych obszarów lub dyscyplin jest błędem i nie daje możliwości kreowania nowych produktów i rynków (…) Mamy opracowaną Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju i to w niej zdefiniowane są kluczowe wyzwania. Powołanie sieci jest jednym z elementów realizacji tej strategii. Kiedy „Łukasiewicz” powstanie, będziemy chcieli, aby resorty wskazały projekty zarówno krótko– jak i długofalowe, które sieć będzie realizować. Rada „Łukasiewicza”, kiedy się ukonstytuuje, w wyniku uzgodnień z ministrami oraz analizy potencjału instytutów wskaże projekty kluczowe dla sieci jako całości” – wyjaśnia wiceminister.

Zachęcamy do lektury.

 

Tylko prenumerata zapewnia pełny dostęp do aktualnych numerów „Forum Akademickiego”. Zamówienia na prenumeratę wersji drukowanej FA przyjmujemy pod adresem prenumerata@forumakad.pl:

– prenumerata roczna dla instytucji 219 zł

– prenumerata roczna dla osób indywidualnych 160, 00 zł.

Prenumeratę można też wykupić na dowolny okres.

Prenumerata elektroniczna wyłącznie na naszym portalu https://forumakademickie.pl/prenumerata/

Zapraszamy na naszą stronę internetową http://www.forumakademickie.pl/.

Redakcja

Dyskusja (0 komentarzy)