Aktualności
Życie akademickie
31 Października
Fot. Piotr Awramiuk
Opublikowano: 2022-10-31

Obrady ENAEE na Politechnice Białostockiej

W dniach 20–21 października Politechnika Białostocka była gospodarzem Zgromadzenia Ogólnego i posiedzenia Rady Administracyjnej European Network of Accreditation of Engineering Education. ENAEE jest organizacją zrzeszającą krajowe agencje lub inne instytucje akredytujące programy studiów inżynierskich w całej Europie.

Celem European Network for Accreditation of Engineering Education jest budowanie zaufania do systemów akredytacji programów studiów inżynierskich, opracowanie standardów wymagań kompetencyjnych absolwentów inżynierów, a także opracowywanie stosownych umów o akredytację studiów inżynierskich i uznawanie kwalifikacji inżynierskich. Obecnie ENAEE grupuje narodowe organizacje akredytujące, zajmujące się jakością kształcenia inżynierów na uczelniach w: Irlandii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Kazachstanu, Niemiec, Polski (Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych), Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch.

Zgromadzenie Ogólne European Network of Accreditation of Engineering Education miało miejsce w nowoczesnej auli Akademii Supraskiej w Supraślu. Jednym z najważniejszych punktów programu były wybory nowego przewodniczącego ENAEE. Został nim prof. José Carlos Quadrado z Politechniki w Porto.

Planujemy przygotować strategiczny plan ENAEE, który przyczyni się do globalnego wzrostu. Jesteśmy w tej chwili największą i najbardziej zaangażowaną siecią akredytacji programów inżynierskich. Chcielibyśmy, aby była ona istotna i stanowiła punkt odniesienia na całym świecie – zapowiedział prof. José Carlos Quadrado.

Jednym z głównych działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE – European Accredited Engineer. Program ten jest ściśle powiązany z procesem bolońskim i opiera się na wytycznych zawartych w dokumencie „Framework Standards and Guidelines” (EAFSG). Efektem uzyskania akredytacji ENAEE jest certyfikat EUR-ACE® Label, który potwierdza wysoki poziom jakości programu kształcenia inżynierów oraz ich zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami. Dla studenta to pewność, że wybrany kierunek studiów spełnia międzynarodowe standardy oraz daje możliwość uzyskania tytułu Inżyniera Europejskiego (Eur Ing). Natomiast pracodawca zatrudniający absolwenta certyfikowanego kierunku uzyskuje zapewnienie, że kompetencje kandydata w zakresie wiedzy i umiejętności praktycznych nie odbiegają od międzynarodowych norm i zasad edukacji inżynierskiej.

W Polsce uprawnienia do nadawania certyfikatu EUR-ACE® Label, nadane przez ENAEE, ma Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych, która wraz z krajową akredytacją kierunków studiów przyznaje również certyfikat jakości EUR-ACE® Label.

źródło: PB

 

Dyskusja (0 komentarzy)