Aktualności
Życie akademickie
13 Września
Opublikowano: 2018-09-13

Od 1 października rusza kampania informacyjna „Aktywny Student”

Z początkiem roku akademickiego 2018/2019 Warszawski Instytut Bankowości rozpoczyna ogólnopolską kampanię informacyjną skierowaną do mediów studenckich „Aktywny Student” (AS). Celem projektu jest dotarcie do środowiska studenckiego z podstawami wiedzy z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, rynku pracy czy nauki, a także promowanie kultury i działalności studenckiej.

Inicjatywa będzie realizowana w ramach działań Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt „Aktywny Student” w okresie październik – grudzień 2018 r. będzie koncentrował się na czterech obszarach tematycznych: edukacja i biznes, kompetencje, czas wolny oraz cyberprzestrzeń. Według założeń organizatorów, z inicjatywą ma zetknąć się co najmniej 250 000 studentów, 50 mediów studenckich, 40 organizacji młodzieżowych oraz 30 instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego.

AS ma wyróżniać się nie tylko ciekawymi i sprofilowanymi pod kątem studentów treściami, ale również różnorodnością form aktywności.

– Współpracę z mediami studenckimi rozwijamy już od wielu lat przy okazji realizacji programów edukacji ekonomicznej, na czele z powołanymi przez Związek Banków Polskich, Programem sektorowym „Bankowcy dla Edukacji” – jednym z największych tego typu w Europie oraz Programem „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Projekt „Aktywny Student” to kolejna cenna inicjatywa wykreowana w ramach OFMA, tym istotniejsza, że doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które współfinansuje projekt. Mamy nadzieję, że wpłynie on pozytywnie na podniesienie poziomu wiedzy studentów na tematy ekonomii, cyberbezpieczeństwa czy możliwych płaszczyzn współpracy pomiędzy światem nauki a biznesu – powiedział wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

W ramach współpracy z mediami studenckimi przygotowywane będą m.in. specjalne wydania audycji radiowej „3 grosze o ekonomii” przygotowywanej przez Akademickie Radio Kampus, teksty poradnikowe, infografiki wykorzystywane w mediach społecznościowych oraz materiały filmowe. Ponadto, planowane jest wydanie broszur edukacyjnych na temat mediów studenckich w Polsce oraz dobrych praktyk w zakresie współpracy świata nauki i biznesu.

Podsumowaniem kampanii będzie IV Krajowa Konferencja OFMA, która w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. odbędzie się w Krakowie. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. debaty, warsztaty z udziałem znanych dziennikarzy, spotkania z rzecznikami prasowymi, a zwieńczeniem konferencji będzie udział w uroczystej gali Studenckich Nagród Dziennikarskich MediaTory. Więcej szczegółów od 1 października na stronie: www.ofma.info.pl/as

***

Ogólnopolskie Forum Mediów Akademickich (OFMA) to powołana w 2015 r. platforma współpracy redakcji studenckich z całej Polski. Funkcjonuje w ramach programów edukacji ekonomicznej powołanych z inicjatywy Związku Banków Polskich – „Bankowcy dla Edukacji” oraz „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

OFMA to miejsce dyskusji na temat roli i przyszłości mediów studenckich, podejmowania wspólnych inicjatyw, rozwijania warsztatu dziennikarskiego, a także nawiązywania kontaktów.

Aktywność OFMA to m.in. doroczna Krajowa Konferencja z udziałem dziennikarzy mediów studenckich i ogólnopolskich, Studencka Strefa Medialna towarzysząca ważnym wydarzeniom i kongresom, bieżąca współpraca redakcyjna w zakresie działów dotyczących finansów, oszczędzania czy cyberbezpieczeństwa oraz cotygodniowa studencka audycja radiowa „3 grosze o ekonomii”.

Dyskusja (0 komentarzy)