Aktualności
Życie akademickie
23 Czerwca
Opublikowano: 2021-06-23

Od lipca rekrutacja do „Stypendiów Pomostowych”

Z początkiem lipca rusza rekrutacja do programu „Stypendiów Pomostowych”. Na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne, czeka ponad 500 stypendiów na I rok nauki. 

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia na I rok mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o stypendium powinni spełniać jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka, posiadać rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 7 tys. zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich. Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających ich kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej.

W roku akademickim 2021/22 stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach otrzyma blisko tysiąc studentów, w tym ponad 500 – na I rok studiów.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie online na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków zostanie uruchomiona 1 lipca i pozostanie aktywna do 16 sierpnia 2021 r. do godz. 16:00. 

„Stypendia Pomostowe” są jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas przyznano ponad 25 tys. różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 17 tys. na pierwszy rok studiów, na łączną sumę ponad 123 mln zł. Partnerami strategicznymi programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski. Partnerzy główni to: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas. Partnerami zaś blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, która istnieje od 1991 roku. FEP działa na rzecz wyrównywania szans młodzieży pochodzącej z rejonów wiejskich w dostępie do edukacji wyższej oraz zapewnienia polskim studentom poziomu wykształcenia, który umożliwi im skuteczne konkurowanie na międzynarodowym rynku pracy.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)