Aktualności
Życie akademickie
29 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-12-29

Od stycznia zmiana progu dochodu do stypendium socjalnego

Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie próg dochodu do stypendium socjalnego dla studentów. Będzie wynosił 1294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

O zmianie poinformowało Ministerstwo Edukacji i Nauki w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej. Przypomniano w nim, że próg dochodu uprawniający studenta do otrzymania stypendium socjalnego ustala rektor uczelni w porozumieniu z samorządem studenckim. Obecnie próg ten może wynosić maksymalnie 1051,7 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta. Od 1 stycznia 2023 r. rektorzy uczelni mogą go podwyższyć do kwoty 1294,4 zł netto miesięcznie. Jest to związane z wejściem w życie ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów.

Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego – przekonuje resort w komunikacie.

Dodano, że stypendium socjalne przyznane studentowi na rok akademicki 2022/2023 na podstawie podwyższonego progu dochodu może być wypłacane od 1 stycznia 2023 r. Zaznaczono jednocześnie, że szczegółowe kwestie dotyczące organizacji procesu przyznawania stypendiów socjalnych na podstawie zmienionego progu dochodu, w tym składania przez studentów wniosków, pozostają w kompetencji uczelni.

Jak informuje MEiN, zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)