Aktualności
Życie akademickie
05 Stycznia
Źródło: www.pk.edu.pl
Opublikowano: 2023-01-05

Odkryją cenne karty z historii Krakowa i jego mieszkańców

W Bibliotece Politechniki Krakowskiej trwają prace nad udostępnieniem kolekcji „Cracoviana”, zawierającej cenne pozycje dotyczące dziejów Krakowa, polityki ekonomicznej i społecznej miasta oraz życia codziennego i zwyczajów mieszkańców w XIX i pierwszej połowie XX wieku. 

Będąca w dyspozycji Biblioteki Politechniki Krakowskiej kolekcja „Cracoviana” to bardzo wartościowy zbiór pod względem historycznym. Najstarszy dokument kolekcji pochodzi z roku 1745, a zasięg chronologiczny pozostałych obejmuje lata 1816–1945

Te zbiory mogą stanowić warsztat badań historyczno-literackich, a upublicznienie informacji o nich oraz digitalizacja i udostępnienie wybranych pozycji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej otworzy niczym nieograniczony dostęp do nich dla odbiorców na całym świecie. Szerszy dostęp do kolekcji to szansa na popularyzację wiedzy o historii Krakowa i Małopolski – przekonuje Marek Górski, dyrektor Biblioteki Politechniki Krakowskiej.

Projekt o wartości blisko ćwierć miliona złotych finansowany z ministerialnego programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” zakończy się jesienią tego roku. Zaplanowano udostępnienie informacji o historycznych zbiorach BPK tworzących tzw. kolekcję „Cracoviana”, a także udostępnienie kopii cyfrowych wybranych z niej pozycji. Całość kolekcji, licząca około 1400 książek, zostanie spisana (w celu określenia cech charakterystycznych poszczególnych egzemplarzy), a następnie ponownie – zgodnie z aktualnymi zasadami – wpisana do inwentarzy i katalogów bibliotecznych, co pozwoli na udostępnienie informacji o poszczególnych książkach nie tylko w katalogach lokalnych, ale również ogólnopolskich NUKAT i KaRo oraz światowym WordCat.

Wszystkie książki z kolekcji zostaną sprawdzone pod kątem możliwości ich udostępnienia w wersji cyfrowej i te, co do których ustalone zastaną takie możliwości, a które dotychczas nie miały swych odpowiedników cyfrowych, zostaną zdigitalizowane. Szacujemy, że będzie to około 13% kolekcji. Kopie cyfrowe udostępnione zostaną w Repozytorium PK – Kolekcja Cracoviana – zapowiada Dorota Buzdygan, koordynator merytoryczny projektu.

Biblioteka PK dysponuje profesjonalną pracownią digitalizacji, wyposażoną w specjalistyczne skanery oraz innowacyjny system informatyczny Redo, zapewniający pełną obsługę procesu digitalizacji i udostępnienia kopii cyfrowych. Elektroniczne wersje książek zostaną opracowane i udostępnione w sposób otwarty, a więc nieodpłatnie i przy jak najmniejszych barierach dla ich ponownego wykorzystania, w tym również dla osób z niepełnosprawnością wzrokową. Uzyskane w procesie digitalizacji pliki zostaną poddane procesowi OCR, czyli optycznego rozpoznawania znaków oraz ręcznej korekcie językowej warstwy tekstowej. Pełna treść zasobów udostępniona zostanie w różnych formatach, wykorzystując standardy do interaktywnego przeglądania zasobów w formie obrazów, pobierania oryginałów zdigitalizowanej treści w wysokiej rozdzielczości oraz pobierania treści w formie e-booków.

Jesteśmy przekonani, że dzięki realizacji projektu wiedza o dziedzictwie artystycznym i kulturowym Krakowa z XIX i początków XX wieku zyska nowe przestrzenie do zgłębiania nie tylko przez naukowców, historyków czy instytucje dbające o krakowskie dziedzictwo, ale i nas wszystkich, fanów miasta – podsumowuje prof. Andrzej Białkiewicz, rektor PK.

źródło: PK

Dyskusja (0 komentarzy)