Aktualności
Życie akademickie
28 Września
Opublikowano: 2017-09-28

Ogłoszenie konkursów PRODOK i PROPAN

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła X edycję Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancką Uczelnię w Polsce PRODOK 2017, a wraz z Radą Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk V edycję Konkursu na Najbardziej Pro-doktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk PROPAN 2017.

Aby wziąć udział w konkursach należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Aby otrzymać link do formularza wygenerowanego specjalnie dla danej uczelni lub instytutu PAN należy przesłać wiadomość o treści: „Proszę o przesłanie dostępu do formularza elektronicznego dla … (nazwa uczelni, instytutu PAN).”, w przypadku konkursu PRODOK na adres: prodok@krd.edu.pl w przypadku konkursu PROPAN: propan@krd.edu.pl. W odpowiedzi zwrotnej zgłaszający otrzymają dostęp do elektronicznego formularza konkursowego wygenerowanego dla danej uczelni lub instytutu PAN.

Po uzupełnieniu wersji elektronicznej, generowany jest automatycznie formularz, który wraz z wymaganymi podpisami należy przesyłać na adres:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów
ul. Koszykowa 60/62 lok. 11, 00-673 Warszawa
z dopiskiem: „PRODOK 2017” lub „PROPAN 2017”

w terminie do 16 października 2017 r. – konkurs PROPAN (decyduje data stempla pocztowego),

w terminie do 23 października 2017 r. – konkurs PRODOK (decyduje data stempla pocztowego).

Oceniane będą wyłącznie formularze wypełnione i wygenerowane za pomocą systemu elektronicznego zawierające wymagane podpisy. Wszelkie pytania dotyczące wypełniania formularza prosimy kierować na adres katarzyna.kryszczuk@krd.edu.pl w temacie wpisując „PRODOK 2017” lub „PROPAN 2017″.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie połączone z Konferencją Kół Naukowych IKONA i nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursów PRODOK i PROPAN w dniu 19 listopada o godzinie 10:15 na Zamku Królewskim w Warszawie.

Więcej na stronie KRD

Dyskusja (0 komentarzy)