Aktualności
Życie akademickie
12 Czerwca
Opublikowano: 2017-06-12

Ogłoszono laureatów V edycji Stypendium im. Leopolda Ungera

Stypendium im. Leopolda Ungera cieszy się dużym zainteresowaniem młodych dziennikarzy. Dotychczas przyznano je 22 osobom z całej Polski. W tym roku Kapituła Stypendium postanowiła wyróżnić 5 osób.

Stypendia otrzymali:

Kaja Puto – 5 tys. złotych na realizację cyklu reportaży na temat drobnych przedsiębiorców okresu transformacji ustrojowo-gospodarczej;
Tadeusz Kolasiński – dwutygodniowy staż w dzienniku „Le Soir”;
Magdalena Dudka – jednomiesięczny staż w dzienniku „Gazeta Wyborcza”;
Martyna Siudak – jednomiesięczny staż w tygodniku „Polityka”;
Natalia Kurek – obsługa prasowa w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Stypendium im. Leopolda Ungera powstało z inicjatywy rodziny Patrona i zostało ustanowione przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2013 roku. Wyróżnienia przyznawane są dziennikarzom do 35 roku życia, którzy wykażą się osiągnięciami dziennikarskimi, m.in. w mediach studenckich, lokalnych, internetowych.

W skład Kapituły Stypendium wchodzą: rodzina Patrona, rektor UMCS – prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Zygmunt Berdychowski, ks. Adam Boniecki, Stefan Bratkowski, prof. dr hab. Iwona Hofman, Jerzy Kuczkiewicz, Jarosław Kurski, prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Janusz Sepioł, Wojciech Sikora, Marian Turski.

Aneta Adamska

Dyskusja (0 komentarzy)