Aktualności
Życie akademickie
23 Marca
Opublikowano: 2021-03-23

Ogólnopolski Dzień Informacyjny 2021 FRSE

W czwartek 15 kwietnia odbędzie się Ogólnopolski Dzień Informacyjny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Podczas wydarzenia oficjalnie zainaugurowana zostanie nowa perspektywa finansowa 2021–2027.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji, których działalność jest związana z edukacją, szkoleniami, młodzieżą lub sportem. Jego celem jest rozwijanie umiejętności Europejczyków, budowanie partnerstw między instytucjami oraz wspieranie reform w systemach edukacji i szkoleń. Budżet nowej edycji Erasmusa+ wynosi 26 mld euro – to niemal dwukrotnie więcej niż w latach 2014–2020, kiedy wsparcie kierowano przede wszystkim na rozwój kompetencji kluczowych u osób uczących się w każdym wieku, szlifowanie umiejętności zawodowych wśród kadry dydaktycznej oraz wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia. Najwięcej środków przeznaczono na sektor szkolnictwa wyższego. Projekty zrealizowane w tym obszarze pochłonęły prawie 450 mln euro, prawie połowę siedmioletniego budżetu Erasmusa+ w Polsce. Co ważne, po środki sięgały nie tylko największe uczelnie, lecz także i te położone w mniejszych ośrodkach akademickich. W projektach realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów Erasmusa+ uczestniczyło ponad 300 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych.

Najwięcej swoich studentów i pracowników wysłały za granicę Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Jagielloński. Kształcili się oni i pracowali w niemal 120 krajach. W czołówce uczelni i firm wybieranych przez studentów znalazły się podmioty z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Portugalii.

Jak będzie wyglądał nowy Erasmus? Tego można się dowiedzieć podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego, kiedy zainaugurowana zostanie oficjalnie nowa perspektywa finansowa 2021–2027 dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz inicjatyw edukacyjnych zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie zaplanowano na 15 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:30 w formule online.

Mogą w nim wziąć udział wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją projektów edukacyjnych. Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W trakcie spotkania odbędzie się także Gala konkursu fotograficznego „Selfie+ 2020”. Link do rejestracji oraz program wydarzenia: na stronie FRSE.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji od ponad 25 lat zarządza programami, projektami i inicjatywami, które umożliwiają poszerzanie wiedzy podstawowej lub specjalistycznej, zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji na ścieżce edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnych form uczenia się. Pełni funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Wcześniej koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”.

MK

Otwiera się druga perspektywa Erasmus+

Dyskusja (0 komentarzy)