Aktualności
Życie akademickie
26 Sierpnia
Opublikowano: 2019-08-26

Opozycjoniści lat 80. pomogą NZS w obchodach jubileuszu organizacji

Powołano Komitet Honorowy Obchodów 40-lecia istnienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli m.in. opozycjoniści z lat 80. związani z organizacją.

W wyniku pamiętnych wydarzeń i strajków robotniczych z sierpnia 1980 roku, powstała pierwsza samorządna organizacja studencka – Niezależne Zrzeszenie Studentów. Działający od 22 września tamtego roku NZS był sprzeciwem wobec ówczesnego reżimu politycznego w naszym kraju – stanowił w pewnym sensie młodzieżowy odpowiednik „Solidarności”. Organizacja skupiała wokół siebie młodych ludzi, którzy dążyli do demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania podstawowych swobód politycznych w kraju oraz praw człowieka, a także szanowania polskich tradycji niepodległościowych i patriotycznych. Od tamtego momentu minęło prawie 40 lat. Dla jej aktualnych członków, rok 2020 będzie okazją, aby zastanowić się nad przeszłością i przyszłością organizacji.

Z okazji zbliżającej się okrągłej rocznicy NZS, powołano Komitet Honorowy Obchodów 40-lecia istnienia Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Będzie on kierować głównymi wydarzeniami organizowanymi z tej okazji. Jego członkami zostali działacze organizacji z początkowego okresu jej istnienia, którzy w latach 80. działali w opozycji wobec ówczesnej władzy, a dzisiaj angażują się w życie społeczne swoich miast. Na czele Komitetu stanęła aktualna Przewodnicząca NZS – Patrycja Serafin.

Głównym celem tego gremium będzie wspieranie podejmowanych decyzji w zakresie realizacji obchodów, stanowienie ciała doradczego oraz reprezentowanie i wspieranie lokalnych wydarzeń. W jego skład wchodzą:

 • Jarosław Guzy – I Przewodniczący NZS,
 • Janusz Żabiuk – Białystok,
 • Piotr Wiaderny – Bydgoszcz,
 • Jacek Jancelewicz – Gdańsk,
 • Barbara Wnęk-Gabor – Katowice,
 • Adam Kalita – Kraków,
 • Przemysław Omnieczyński – Lublin,
 • Jerzy T. Zych – Łódź,
 • Andrzej Radke – Poznań,
 • Zbyszek Rykowski – Warszawa,
 • Hirek Wrona – producent koncertu,

a także aktualni członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów:

 • Patrycja Serafin – Przewodnicząca NZS,
 • Milena Adamczyk – Wiceprzewodnicząca ds. Historii i Alumnów,
 • Marcin Waryszak – Wiceprzewodniczący ds. Partnerów,
 • Damian Kowalczyk – Koordynator Obchodów 40-lecia.

Jubileuszowe obchody będą miały nie tylko ogólnokrajowy, ale także lokalny charakter. Rocznicowe wydarzenia odbywać się będą w siedmiu miastach: Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu, Białymstoku i Warszawie. Już teraz projektowany jest mural NZS-u, poza tym poszczególne uczelnie przygotowują szereg wystaw, spotkań i pikników, a także bieg charytatywny czy chociażby mecz piłki nożnej. W planach obchodów ogólnopolskich jest organizacja koncertu pod hasłem: „NZS Pokolenia Przemian” oraz II Balu Alumnów.

Poświęcenie, jakiego dokonali nasi poprzednicy w imię walki o wolność, zasługuje na najwyższe uznanie. My, jako młodzi ludzie, nie potrafimy przejść obojętnie obok naszej historii i staramy się ją pielęgnować na każdym kroku. Zależy nam, aby obchody okrągłej rocznicy powstania Niezależnego Zrzeszenia Studentów zorganizowane były z jak największą starannością, dlatego już teraz zaczęły się przygotowania i powstał Komitet Honorowy Obchodów. W jego skład wchodzą byli działacze, których zaangażowanie w rozwój organizacji nie zgasło pomimo upływającego czasu. Do wspierania naszych działań zachęcam również pozostałych alumnów – każdy rodzaj pomocy się przydaapeluje Patrycja Serafin.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)