Aktualności
Życie akademickie
27 Września
Źródło: Twitter/Ambasada Francji w Warszawie
Opublikowano: 2022-09-27

Order za zasługi w polsko-francuskiej współpracy naukowej i akademickiej

Dr Renata Jankowska z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego została uhonorowana Orderem Palm Akademickich. Odznaczeniem honorowane są osoby zaangażowane w rozwój stosunków dwustronnych między Polską i Francją.

Uroczystość przyznania insygniów odbyła się 23 września w Ambasadzie Republiki Francuskiej w Warszawie. Wyróżnienie wręczył ambasador Frédéric Billet. W swoim przemówieniu dyplomata podkreślił wkład dr Renaty Jankowskiej w rozwój stosunków francusko-polskich na polu akademickim oraz zaangażowanie w działalność sieci Campus France. To państwowa agencja na rzecz promocji francuskiego szkolnictwa wyższego za granicą i mobilności międzynarodowej. Dr Jankowska jest z nią związana od 2012 roku. Pełni także funkcję koordynatorki Akademii Dyplomacji w Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Śląskiego, jak również dyrektorki kierunków: międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji oraz doradztwo polityczne i publiczne na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

Order Palm Akademickich (L’Ordre des Palmes Académiques) to obok Legii Honorowej i Narodowego Orderu Zasługi najwyższe odznaczenie francuskie. Zostało ustanowione przez cesarza Napoleona Bonaparte w 1808 roku, aby uhonorować wybitnych profesorów Uniwersytetu Paryskiego. Palmy Akademickie są przyznawane w stopniu kawalera, oficera lub komandora za wkład w krzewienie języka i kultury francuskiej oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju francusko-polskiej współpracy uniwersyteckiej. W lipcu Orderem zostali odznaczeni pomysłodawcy Francusko-Polskiej Nagrody Naukowej im. Marii Skłodowskiej i Pierre’a Curie, przyznawanej od trzech lat przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej: Christophe Paoli i Joanna Jachimczuk-Lora.

MK, źródło: UŚ

 

Dyskusja (0 komentarzy)