Aktualności
Życie akademickie
27 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-27

ORGMASZ zmienia szyld

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz, od stycznia zmienia swoją nazwę. Jednostka będzie działać pod szyldem Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii.

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” to interdyscyplinarna jednostka badawcza specjalizująca się w obszarze STI (Science, Technology, Innovation). Łączy kompetencje analityków, badaczy, naukowców z zakresu socjologii, ekonomii, prawa i inżynierii oraz praktyków z instytucji publicznych, korporacji, consultingu i biznesu. W ramach instytutu prowadzą oni badania dotyczące wpływu zmian technologicznych na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko naturalne. Łukasiewicz – ORGMASZ jest także koordynatorem Branżowych Punktów Kontaktowych, które wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na realizację projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa.

Od stycznia placówka zmienia swoją nazwę. Odtąd będzie działać pod szyldem Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii. Jak zapewnia dr Grzegorz Malinowski, dyrektor instytutu, nowa nazwa znacznie lepiej oddaje charakter przemian, jakie dokonały się w jednostce po tym, jak stała się częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Co oznacza ITECH? Jedni odpowiedzą „I love Technology”, inni zasugerują jakieś „idee technologiczne”, a dla jeszcze innych będzie to zwyczajny „instytut technologii”. Dla nas jednak za nową nazwą kryje się coś głębszego. Wszak to nie przypadek, ani przeoczenie, że łączymy „innowacje” i „technologie” – oba pojęcia w nieprzypadkowej kolejności. „Innowacja” to nowe rozwiązanie, które dodaje wartość – dla użytkownika, dla dostawcy, dla społeczeństwa. Jest motorem postępu gospodarczego i umożliwia rozwój społeczny. Innowacje to zmiany pozytywne w skutkach, np. wejście na rynek energooszczędnej, taniej przegrody budowlanej, wprowadzenie zasady „suwaka” do przepisów ruchu drogowego czy nawet używanie lepszego sposobu porządkowania plików na komputerze. „Technologie” czasami są innowacjami. Ale nie zawsze tak jest. Są technologie, które w istotnym zakresie wartość deprecjonują albo niszczą. Oczywistym przykładem może być nieograniczone używanie smartfonów przez dzieci. Jak zatem tworzyć technologie, które dodają wartość, i od czego to zależy? Tym właśnie zajmuje się ITECH – wyjaśnia dyrektor instytutu.

ITECH należąy do Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, działającej w czterech strategicznych dla rozwoju państwa kierunkach: zielona, niskoemisyjna gospodarka, inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie. Sieć skupia 22 instytuty zatrudniające 4500 pracowników naukowo-badawczych reprezentujących liczne obszary sektora B+R, w tym sektor energetyki jądrowej.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)