Aktualności
Życie akademickie
30 Czerwca
Źródło: KUL
Opublikowano: 2022-06-30

Osadzeni obronili licencjat na „5”

Pięciu osadzonych z Aresztu Śledczego w Lublinie obroniło prace licencjackie na kierunku nauki o rodzinie. Pisali je pod kierunkiem rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. Mirosława Kalinowskiego. 

Komisji przewodniczył prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL, a prace recenzowała dr Agnieszka Zaborowska z Wydziału Nauk Społecznych KUL. Zwróciła ona uwagę na wartość merytoryczną prac, które nie odbiegały poziomem od akademickich standardów.

Dzisiejsi absolwenci charakteryzują się dużą pokorą i wiedzą. Ich prace dotyczyły w większości rodziny. Wysoki poziom, a także odpowiednia średnia z trzech lat studiów pozwoliła na wystawienie bardzo dobrych ocen na dyplomach – zaznaczyła dr  Zaborowska.

Rektor KUL dodał:

 Byliście bardzo dobrymi studentami. Zapraszam na II stopień studiów.

Przez trzy lata studiów więźniowie realizowali taki sam program jak studenci kształcący się stacjonarnie na uniwersytecie. Wykładowcy dostarczali im publikacje naukowe i na bieżąco konsultowali wszelkie zagadnienia. Zarówno prowadzący zajęcia, jak i studenci są zgodni co do tego, że wspólnie osiągnęli sukces.

KUL dał mi szansę na rozwój intelektualny. Inaczej dziś postrzegam wiele spraw, nawet jeśli chodzi o wychowanie dziecka, które czeka na mnie w domu. Mam przekonanie, że nie zmarnowałem tego czasu we więzieniu. W październiku chcę rozpocząć studia magisterskie – zapowiedział jeden z osadzonych.

Od 2013 roku studia na KUL ukończyło blisko trzydzieści osób odbywających karę pozbawienia wolności. Inicjatywa ta ma także wymiar resocjalizacyjny. Znacząca większość absolwentów studiów na KUL, bo blisko 80%, po opuszczeniu aresztu nie trafia już na drogę przestępczą.

To ludzie, którzy wracając do społeczeństwa są przygotowani do tego, aby móc pełnić wyznaczone role społeczne – podkreśla ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Z myślą o tegorocznych absolwentach kierunku nauki o rodzinie (specjalność asystent osoby niesamodzielnej) i innych potencjalnych zainteresowanych osadzonych z wyższym wykształceniem (minimum licencjat), władze KUL potwierdziły już gotowość uruchomienia naboru na II stopień studiów. Przygotowana specjalność – animacja środowiska społecznego – wpisuje się w potrzeby społeczno-gospodarcze (rynek pracy) i uwzględnia sytuację formalno-prawną osadzonych.

W kwietniu br. odbyła się uroczysta inauguracja prac uruchamiających Centrum Studiów KUL dla Osadzonych. Jednostka – zgodnie z treścią listu intencyjnego podpisanego w tej sprawie z Centralnym Zarządem Służby Więziennej – ma umożliwić skazanym kształcenie na poziomie wyższym, a także przyswojenie przez nich istotnych wartości etycznych i humanistycznych. Jak podkreślił rektor lubelskiej uczelni, Centrum będzie „nie tylko wiodącym w Polsce, ale może być też stawiane za wzór dla wszystkich jednostek penitencjarnych w całym świecie”. Ośrodek ma zacząć działać już w październiku.

źródło: KUL

Dyskusja (0 komentarzy)