Aktualności
Życie akademickie
24 Lutego
Opublikowano: 2022-02-24

Oświadczenie przedstawicieli środowiska akademickiego

Środowisko akademickie stanowczo potępia zbrojną agresję Rosji i wyraża pełną solidarność z całym narodem ukraińskim oraz poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa – napisali we wspólnym oświadczeniu przewodniczący KRASP, KRZaSP, KRePUZ, RGNiSW, KRD, RMN, PSRP i prezes PAN.

W związku z agresją zbrojną na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa oraz deklarujemy wszelką możliwą pomoc w tych ciężkich chwilach. Jednocześnie apelujemy do władz Ministerstwa Edukacji i Nauki o uruchomienie we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej specjalnych środków, w tym prawnych, na wsparcie dla ukraińskich naukowców, doktorantów i studentów, którzy wyrażą chęć kontynuowania swojej działalności w polskich uczelniach.

Polskie środowisko akademickie będzie jeszcze bardziej intensyfikować i rozwijać współpracę we wszelkich postaciach z naszymi ukraińskimi partnerami akademickimi.

prof. Arkadiusz Mężyk, przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich

prof. Marcin Pałys, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. Dariusz Surowik, przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych

prof. Waldemar Tłokiński, przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich

prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk

Jarosław Olszewski, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

dr Igor Kilanowski, przewodniczący Rady Młodych Naukowców

Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów RP

FMW8ztaXsAM0c7D

Dyskusja (0 komentarzy)