Aktualności
Życie akademickie
20 Września
Opublikowano: 2018-09-20

Oświadczenie rektora WUM ws. Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus

12 września br. w programie Telewizji TRWAM  pt. „Po stronie prawdy” został wyemitowany obszerny materiał z udziałem pracowników i pacjentów Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus dotyczący konsolidacji szpitali klinicznych WUM.

Chciałbym stanowczo i kategorycznie zaprzeczyć tezie o likwidacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, wokół której został skonstruowany ten  materiał.

  1. Konsolidacja nie oznacza likwidacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus jako miejsca realizacji świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, przeciwnie, wszystkim osobom zaangażowanym w ten proces zależy na zwiększeniu liczby i jakości udzielanych świadczeń.
  2. W przygotowywanym planie operacyjnym konsolidacji i restrukturyzacji nie ma zamierzeń skutkujących likwidacją, połączeniem, czy zmniejszeniem potencjału klinik, oddziałów, poradni – tych wszystkich miejsc, gdzie są przyjmowani pacjenci. Jesteśmy przekonani, że pacjenci w tym procesie nie odczują, że dokonała się zmiana organizacyjna. Nie ma żadnych podstaw  do publicznych wypowiedzi dotyczących likwidacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Takie działanie godzi nie tylko w interes pracodawcy, ale także potencjalnych pacjentów, którzy są tym samym wprowadzani w błąd.
  3. Mamy świadomość, że proces restrukturyzacji nie może skutkować zmniejszeniem liczby personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Lekarzy i pielęgniarek po prostu brakuje, stąd w programie operacyjnym takich zamierzeń nie ma.
  4. Od pierwszego spotkania ze związkami zawodowymi (15 czerwca br.) informujemy, że skutkiem konsolidacji będzie optymalizacja zatrudnienia w obszarach administracyjnych i pomocniczych medycznych wynikająca z konsolidacji działalności w ramach jednej struktury organizacyjnej. Wszelkie działania w tym obszarze będą prowadzone z poszanowaniem obowiązujących przepisów.
  5. Rewitalizacja kampusu Lindleya jest naszym podstawowym zamierzeniem i celem w procesie konsolidacji. Niezrozumiałe i fałszywe jest twierdzenie, że konsolidacja zablokuje możliwość uzyskania finansowania na ten cel. Chcemy leczyć pacjentów i uczyć studentów w godziwych warunkach, a bez inwestycji nie jest to możliwe. Nie zaprzestajemy usilnych działań niezbędnych do pozyskania środków finansowych na cel rewitalizacji i modernizacji Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus.
  6. Niestety jest za późno na samodzielną restrukturyzację każdego ze szpitali, których sytuacja w każdym wymiarze jest katastrofalna – wyniki finansowe, zadłużenie, brak wspólnego wykorzystania istniejącej infrastruktury – spowodowały, że dzisiaj tylko tak drastyczny ruch daje szansę na uratowanie szpitali i Uniwersytetu.

Walcząc o uratowanie szpitali klinicznych prowadzimy otwartą politykę informacyjną, publikując dane dotyczące ich sytuacji finansowej. Niezrozumiałe są zatem zarzuty o braku dostępu do takich informacji.

Oczekuję i gorąco apeluję o zaprzestanie formułowania informacji i opinii niemających pokrycia w rzeczywistości i generujących nieuzasadnione niepokoje społeczne.

 prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Dyskusja (0 komentarzy)