Aktualności
Życie akademickie
14 Października
Źródło: WUM
Opublikowano: 2021-10-14

Otwarcie Pracowni Urologii Robotycznej w UCK WUM

W Katedrze i Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego otwarto Pracownię Urologii Robotycznej wyposażoną w system chirurgii robotycznej Da Vinci XI.

Pracownia powstała w ramach Uniwersyteckiego Programu Urologicznej Chirurgii Robotycznej (ESPRIT). Zakup robota został sfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. Resort przeznaczył na ten cel ponad 15 mln zł. Inwestycja pozwoli na stosowanie innowacyjnych metod leczenia i kształcenie nowoczesnej kadry urologów.

Szacuje się, że w perspektywie 5 lat liczba pacjentów onkologicznych może wzrosnąć o 15%, zaś w perspektywie dekady – o 28%. Dotyczy to także nowotworów układu moczowo-płciowego – przywołuje alarmistyczne prognozy prof. prof. Piotr Radziszewski, kierownik Kliniki odpowiedzialny za program ESPRIT.

System chirurgii robotycznej model XI ze zintegrowanym stołem i udoskonaloną konsolą chirurgiczną umożliwia przeprowadzanie zawansowanych, kompleksowych zabiegów minimalnie inwazyjnych w kilku kwadrantach jamy brzusznej. System wyposażony jest w zaawansowany symulator do szkolenia, treningu i oceny predyspozycji manualnych w zakresie minimalnie inwazyjnej chirurgii robotycznej.

Warto podkreślić, że technika robotyczna jest już standardem w Stanach Zjednoczonych oraz większości krajów Unii Europejskiej, natomiast jej zastosowanie w Polsce jest jak dotychczas marginalne. Powstanie Pracowni stwarza innowacyjne warunki naukowe, badawcze i szkoleniowe w zakresie chirurgii robotycznej układu moczowo-płciowego. Dzięki temu możliwe będzie operowanie w sposób mało inwazyjny pacjentów z rakiem prostaty, nerki i pęcherza moczowego. Robot umożliwia precyzyjne wykonywanie nawet bardzo trudnych zabiegów. Zastosowanie nowoczesnej techniki sprawia, że pacjenci szybciej wracają do pełni zdrowia – zauważa prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM.

Choroby cywilizacyjne, do których zalicza się między innymi nowotwory złośliwe, są drugim spośród siedmiu strategicznych kierunków badań i prac rozwojowych wymienianych w obowiązującym Krajowym Programie Badań. Kluczowa rola programów dotyczących nowotworów złośliwych w tym kontekście stanowi odpowiedź na starzenie się społeczeństw, wzrost narażenia populacji na czynniki rakotwórcze, prognozowane zwiększenie liczby pacjentów onkologicznych w perspektywie najbliższych 10 lat oraz niezadawalające wskaźniki 5-letnich przeżyć osiągane w Polsce u pacjentów onkologicznych w zestawieniu z wynikami europejskimi.

Blisko 70% zachorowań na nowotwory u mężczyzn oraz 60% takich zachorowań u kobiet występuje po 60 roku życia. Dla polskich pacjentów wskaźniki przeżyć 5-letnich są średnio niższe od europejskich o 10–25 p.p., w zależności od nowotworu – zwraca uwagę prof. Piotr Radziszewski, dodając, że rozszerzenie stosowanych standardów leczenia chirurgicznego poprzez wykorzystanie technologii robotycznych przyczyni się do przeprowadzenia szeregu innowacyjnych badań naukowych w zakresie uroonkologii.

Pozwolą one na opracowanie nowoczesnych, niestosowanych dotychczas strategii agresywnego leczenia chirurgicznego wybranych nowotworów układu moczowo-płciowego, oraz walidacji i udoskonalenia strategii już funkcjonujących na świecie. Stworzenie zaplecza chirurgii robotycznej na wysokim, europejskim poziomie umożliwi również wykonywanie badań z zakresu dydaktyki przy ocenie predyspozycji praktycznych studentów.

Projekt ESPRIT umożliwi powstanie w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pierwszego w Polsce Uniwersyteckiego Centrum Szkoleniowo-Dydaktycznego Chirurgii Robotycznej – ośrodka badawczo-naukowo-szkoleniowego w dziedzinie urologicznej chirurgii robotycznej, cechującego się unikatową w Polsce infrastrukturą naukowo-badawczą. Jego stworzenie pozwoli na opracowanie usystematyzowanego programu szkoleniowego z zakresu chirurgii robotycznej. Będzie to doskonały ekosystem dla innowacji oraz szansa dla pacjentów, umożliwiający jednocześnie pełne wykorzystanie potencjału posiadanej aparatury – zapowiada prof. Zbigniew Gaciong rektor WUM.

Projekt wpisuje się w założenia Policy Paper dla Ochrony Zdrowia na lata 2014–2020, którego jednym z celów długoterminowych jest wdrożenie instrumentów podnoszących jakość świadczonych usług zdrowotnych i efektywność systemu opieki zdrowotnej. Założenie implementacji chirurgii robotycznej w Polsce oraz jej wykorzystania w nowych obszarach wpisuje się tym samym w zakres Narodowej Strategii Onkologicznej.

MK, źródło: WUM

Dyskusja (0 komentarzy)