Aktualności
Życie akademickie
01 Grudnia
Fot. Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz
Opublikowano: 2021-12-01

Otwarto Centrum Historii Politechniki Białostockiej

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego otwarto 1 grudnia w stolicy Podlasia. Specjalnie przygotowana ekspozycja obejmuje urządzenia i aparaturę techniczną, filmy, fotografie, dokumenty i wiele przedmiotów związanych z historią uczelni. 

Hasłem przewodnim stałej wystawy jest: „Historia, wiedza, potencjał”. Kolekcja eksponatów prezentowana w byłej Sali Senatu Politechniki Białostockiej prezentowana jest w dziesięciu grupach tematycznych. Przedstawia dzieje, osiągnięcia, ale też i to, czym uczelnia się zajmuje, czym żyje, co jest jej DNA.

Prezentujemy tu tylko część naszego dorobku. To praca całych pokoleń – nauczycieli, naukowców, studentów, absolwentów, bo oni też czują więź z naszym Centrum Historii i z naszą Politechniką. Jestem niesamowicie dumna, że właśnie dziś otwieramy Centrum, bo 1 grudnia to też rocznica założenia uczelni. To data symboliczna, która zawsze już będzie się wiązała z otwarciem Centrum Historii. Koncepcja takiego miejsca funkcjonowała od lat, gromadziliśmy eksponaty, kiedy doszło do formalnego powstania Centrum bardzo dużo osób przyniosło własne, bardzo często z dużym bagażem emocjonalnym – powiedziała podczas otwarcia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Patronem Centrum Historii Politechniki Białostockiej jest inżynier Mirosław Bujanowski. Był wieloletnim pracownikiem technicznym Wydziału Elektrycznego, ale też kolekcjonerem. To z jego inicjatywy utworzono muzeum uczelniane. Jest także współtwórcą eksponatorium Almaria znajdującego się na Wydziale Elektrycznym.

Mój ojciec nigdy by zapewne nie pomyślał, co wynikło z jego pracy, że te wszystkie przedmioty, które zgromadził i ocalił od zapomnienia staną się tak cenne. Jego już nie ma, ale została po nim pamięć, a nadanie tym wszystkim zgromadzonym przedmiotom wartości historycznej może uczynić tylko człowiek. Wszyscy Państwo macie dobroć w sercu, bo to dzięki wam pamięć o nim pozostanie wiecznie żywa – mówił w imieniu rodziny Bartosz Bujanowski, absolwent automatyki i robotyki Politechniki Białostockiej.

W strefach Sala Senatu i Geneza prezentowane są między innymi historyczne i współczesne sztandary uczelni. Poznać tu można również historię jednego z jej pierwszych absolwentów. Znacząca część ekspozycji poświęcona jest kształceniu i pracy inżynierów (strefy Inżynier i Ludzie Politechniki). Wśród eksponatów są kolekcje arytrometrów, suwaków logarytmicznych oraz szereg maszyn i urządzeń, którymi posługiwali się studenci, absolwenci i naukowcy. Zaprezentowano także różne nośniki danych, w tym taśmę perforowaną z komputera Odra.

Najcenniejszym z eksponatów jest żarówka Edisona, która pierwotnie znajdowała się w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Nie brak radioodbiorników, magnetofonów, telewizorów i aparatów telefonicznych oraz komputerów powstałych na przestrzeni lat. Pozanaukową działalność pracowników i studentów PB dokumentują zarówno flaga uczelni towarzysząca wyprawie w Himalaje, jak i liczne dyplomy, medale i puchary zdobywane podczas zawodów sportowych.

Historia Politechniki Białostockiej w roku 2019 zamknięta została w Kapsule Czasu ustawionej przed biblioteką. W muzeum symbolizuje ją strefa o tej nazwie. Zobaczyć tam można zarówno artefakty zamknięte w kapsule, jak i kolekcję projektorów i rzutników wykorzystywanych podczas wykładów.  Najciekawszym z okazów w tym zbiorze jest epidiaskop z lat 60. XX wieku.

Współczesność przedstawiona jest w strefie Politechnika dziś. Poznać tu można między innymi bogaty program współpracy międzynarodowej. W zbiorach Centrum na szczególną uwagę zasługuje jeden z analogów łazików marsjańskich (strefa Studenci). W wielu miejscach ekspozycji pojawiają się ludzie tworzący na przestrzeni dziesięcioleci społeczność akademicką. Są wśród nich zarówno rektorzy, pracownicy, jak i studenci oraz absolwenci. Tym ostatnim poświęcona jest odrębna strefa.

O potencjale uczelni świadczą sukcesy studentów i absolwentów. Z satysfakcją odnotowujemy wysokie miejsca naszych zespołów w konkursach krajowych i międzynarodowych. Wiemy też, że nasi absolwenci stają się decyzyjnymi pracownikami firm regionalnych i globalnych, a nierzadko sami tworzą własne przedsiębiorstwa – mówił dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, dyrektor Archiwum Uczelnianego i Centrum Historii PB.

Zwiedzając wystawę, można usłyszeć fanfarę Politechniki, wysłuchać Chóru Politechniki, a nawet uczestniczyć w koncercie zorganizowanym w ramach Juwenaliów.

Historia Politechniki Białostockiej sięga 1949 roku, kiedy to powstała Prywatna Wieczorowa Szkoła Inżynierska przy NOT. W kolejnych latach została przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską, a od roku 1974 r. – ma rangę technicznej uczelni akademickiej.

Centrum Historii PB dostępne jest dla zwiedzających w każdy czwartek i piątek w godzinach 10:00 – 14:00. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne, konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty. Można to zrobić mailowo (centrumhistorii@pb.edu.pl) lub telefonicznie (85 746 91 36).

źródło: PB

Dyskusja (0 komentarzy)