Aktualności
Życie akademickie
21 Czerwca
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2023-06-21

Otwarto Jagiellońskie Centrum Humanistyki Cyfrowej

W Collegium Novum UJ zainaugurowano działalność Jagiellońskiego Centrum Humanistyki Cyfrowej. To pozawydziałowa jednostka, do której zadań należy inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego na drodze digitalizacji.

Centrum utworzono na podstawie zarządzenia rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z czerwca 2022 roku. Jednostką kieruje dr hab. Jan Rybicki, prof. UJ z Instytutu Filologii Angielskiej UJ. Do podstawowych zadań JCHC należy wypracowanie określonych standardowych rozwiązań w zakresie:

  • stosowanych narzędzi analizy ilościowej materiału kulturowego: tekstów, obrazów, filmów itp. (po uwzględnieniu takich czynników jak cena, dostępność, łatwość obsługi, kompatybilność oraz już posiadane umiejętności danego badacza),
  • formatów danych w digitalizacji (zapewnienie kompatybilności i interoperacyjności, zachowanie jakości),
  • przechowywania danych oraz zarządzania nimi.

Centrum będzie także prowadziło i udostępniało bazę danych (otwartą zarówno dla badaczy, doktorantów, jak i studentów), ułatwiającą transfer wiedzy i umiejętności w zakresie: projektów humanistyki cyfrowej, badaczy zajmujących się określonymi zagadnieniami, zewnętrznych źródeł finansowania skierowanych ściśle do badaczy zajmujących się humanistyką cyfrową, narzędzi cyfrowych (płatnych, bezpłatnych, online itp.), kursów, szkoleń i seminariów.

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Ray Siemens z University of Victoria. Omówił problematykę pracy w warunkach otwartego dostępu do wiedzy oraz ruchów na rzecz otwartej nauki, metodologię i praktykę humanistyki cyfrowej, oddolne inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe, współczesne praktyki internetowe oraz aktywną naukę obywatelską w kontekście różnych grup odbiorców. Otwarta społeczna nauka obejmuje tworzenie i rozpowszechnianie badań naukowych i technologii badawczych wśród szerokiej publiczności specjalistów i zaangażowanych nie-specjalistów w sposób przystępny i odpowiadający potrzebom różnych grup odbiorców, co znajduje zastosowanie w praktyce badawczej i edukacyjnej. Przykładem tego są m.in. zorientowane na praktykę inicjatywy takich ośrodków jak: Implementing New Knowledge Environments Partnership (inke.ca), Digital Humanities Summer Institute (dhsi.org) oraz Electronic Textual Cultures Lab (etcl.uvic.ca).

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)