Aktualności
Życie akademickie
07 Grudnia
Źródło: Polska Akademia Nauk
Opublikowano: 2022-12-07

PAN uruchomiła nowy program dla ukraińskich naukowców

Założenia nowego programu stypendialnego dla ukraińskich badaczy przedstawiono na spotkaniu zorganizowanym w Polskiej Akademii Nauk. Tym razem wsparcie obejmie grupy badawcze. 

Do zabezpieczenia przyszłego rozwoju ukraińskiej nauki niezbędne jest myślenie długoterminowe. Polska Akademia Nauk wraz z międzynarodowymi partnerami organizuje finansowanie grup badawczych złożonych z ukraińskich naukowców. To koncepcja odmienna od dotychczasowego wsparcia, którego udzielano indywidualnym uczonym. Ogłoszenie najnowszej oferty miało miejsce 5 grudnia podczas konferencji „Polish Academy of Sciences for Ukraine. Summary of the year and presentation of new opportunities”. O nowym programie mówili: dr Vaughan Turekian oraz dr Franklin A. Carrero-Martínez z amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk (National Academy of Sciences, NAS). Program będzie finansowany ze środków NAS.

Naukowcy będą mogli prowadzić badania w sieci instytutów PAN przez okres maksymalnie trzech lat. Zakładany roczny budżet wyniesie do 200 tys. dolarów na daną grupę badawczą, czyli 600 tys. dolarów na trzy lata. Grupa badawcza może liczyć do pięciu osób. Jak w przypadku innych programów międzynarodowych (np. z Horyzontu Europa) wnioskodawcy muszą się wykazać konkretnymi umiejętnościami i doświadczeniem.

To szansa także dla badaczy, którzy pozostali na terenie Ukrainy. Chociaż grupa będzie pracowała wspólnie nad projektem, to jedynie główny badacz (Principal Investigator) ma obowiązek przebywania w Polsce. Będzie on też miał możliwość odbycia kilkumiesięcznych staży badawczych w wiodących jednostkach europejskich oraz amerykańskich.

Program wsparcia otwarty jest dla naukowców posiadających obywatelstwo ukraińskie oraz dla badaczy zatrudnionych w ukraińskich jednostkach naukowych według stanu na 24 lutego 2022 – zaznacza Mateusz Białas, dyrektor Przedstawicielstwa „Polska Akademia Nauk” w Kijowie, dodając, że podczas trwania projektu wszyscy badacze będą mieli podwójną afiliację: swojej macierzystej jednostki oraz polskiej jednostki goszczącej.

Szczegółowe informacje nt. programu oraz dokumenty aplikacyjne znajdują się na stronie internetowej PAN. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2023 r. Decyzje dotyczące finansowania wybranych projektów zostaną ogłoszone w marcu 2023 r.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)