Aktualności
Życie akademickie
26 Lutego
Opublikowano: 2019-02-26

PAN w sprawie matury z matematyki

Opublikowane niedawno wyniki kontroli NIK dotyczące nauczania matematyki w szkołach przyniosły smutne dane. „Ponad 42 proc. uczniów skontrolowanych przez NIK szkół ponadgimnazjalnych w latach 2015-2017 otrzymało z matematyki na świadectwie tylko ocenę dopuszczającą (tj. dwójkę). W gimnazjum takich uczniów było 23 proc., a w szkołach podstawowych – 10 proc. Z drugiej strony ocenę celującą z matematyki (6) na świadectwach w kontrolowanych szkołach otrzymało tylko 4 proc. uczniów gimnazjów, 2 proc. uczniów podstawówek i zaledwie 1 proc. uczniów szkół ponadgimnazjalnych” – czytamy w informacji prasowej NIK. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zdaniem Izby wadliwy proces nauczania. Z tego powodu jednym z wniosków wynikających z kontroli jest „rozważenie możliwości zawieszenia egzaminu maturalnego z matematyki jako obowiązkowego dla wszystkich uczniów do czasu poprawy skuteczności nauczania tego przedmiotu w szkołach”.

Trudno się dziwić, że takie postawienie sprawy wywołało zrozumiały niepokój, czemu dali wyraz w liście otwartym dyrektorzy Instytutów Polskiej Akademii nauk.

Czytamy w nim m.in.: „Polskie społeczeństwo ciągle jeszcze nie podniosło się po szkodach, jakie życiu społecznemu i gospodarczemu wyrządziła podjęta w 1984 r. decyzja o usunięciu matematyki z listy przedmiotów obowiązkowych. Kilkudziesięcioletnia przerwa w poważnym nauczaniu tego przedmiotu doprowadziła do głębokiego kryzysu, z którego wychodzenie jest teraz bolesnym i trudnym procesem, także z powodu obniżenia ogólnego poziomu kultury matematycznej w społeczeństwie. (…) Matematyka pozostaje cały czas fundamentem rozwoju cywilizacyjnego i podstawowym narzędziem, pozwalającym ten rozwój modelować i kształtować. Decyzja o zawieszeniu obowiązku zdawania matematyki na maturze spowoduje zapaść cywilizacyjną Polski i zmniejszy szanse młodych pokoleń na lepszą przyszłość”.

Miejmy nadzieje, że decydenci naszych miast po tym nieco szokującym wniosku wynikającym z kontroli NIK rozważą także inne w nim zawarte, np. wsparcie metodyczne nauczycieli matematyki, upowszechnianie indywidualnych form pracy z uczniem czy kreowanie pozytywnego wizerunku nauczania matematyki.

JK

(Źródło: NIK, PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)